Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien viestintäjohtaja vaihtuu

Julkaisuajankohta 17.5.2024 9.34
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt kommodori Kaarle Wikström Puolustusvoimien viestintäjohtajaksi 1. kesäkuuta 2024 lukien. Samalla päivämäärällä nykyinen viestintäjohtaja kommodori Johan Tillander siirtyy Rannikkoprikaatin komentajaksi Upinniemeen, jolloin prikaatin nykyinen komentaja kommodori Marko Laaksonen on määrätty merivoimien operaatiopäälliköksi Merivoimien esikuntaan.

Kommodori Kaarle Wikström on palvellut Maanpuolustuskurssien johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla vuodesta 2021. Wikström on opiskellut Iso-Britanniassa Royal College of Defence Studies instituutissa 2020-2021. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2007 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2020. 


Kommodori Johan Tillander on palvellut Puolustusvoimien viestintäjohtajana Pääesikunnan viestintäosastolla vuodesta 2022. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, yhteysupseerina US Central Command:ssa, sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä pataljoonan komentajana Uudenmaan prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2022.


Kommodori Marko Laaksonen on palvellut Rannikkoprikaatin komentajana vuodesta 2022. Aiemmin hän on palvellut muun muassa EU:n kriisinhallintaoperaatio Irinissä Välimerellä (EUNAVFOR MED), Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana, apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä rykmentin komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2004 ja sotatieteiden tohtorin tutkinnon 2009. Hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2019.


Kommodori Kristian Isberg on määrätty merivoimien johtamisjärjestelmäpäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen Laivue 2020 materiaaliprojektin projektin johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnassa, toimialapäällikkönä Järjestelmäkeskuksessa, 4.Miinatorjuntalaivueen komentajana Rannikkolaivastossa sekä sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2007 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2023.


Komentaja Vili Murto on määrätty Järjestelmäkeskuksen suunnitteluosastolle Laivue 2020 materiaaliprojektin projektin johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Laivue 2020 materiaaliprojektissa taistelujärjestelmän projektipäällikkönä, Järjestelmäkeskuksen merijärjestelmäosastolla.


Everstiluutnantti Tapio Huhtamella on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä henkilöstöosastolla Maavoimien esikunnassa.
Everstiluutnantti Marko Leppänen on määrätty Pohjois-Savon aluetoimiston päälliköksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä koulutusosastolla Maavoimien esikunnassa.


Everstiluutnantti Jaakko Salomäki on määrätty Ilmataistelukeskuksen johtajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Lapin lennoston esikunnassa.


Everstiluutnantti Jan Bjurström on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmaoperaatiokeskuksen varapäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.


Everstiluutnantti Tuomas Mäkinen on määrätty Satakunnan tykistörykmentin komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Maavoimien esikunnassa.


Komentaja Veli Pihlaja on määrätty Meritiedustelupataljoonan komentajaksi Rannikkoprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Viesti- ja tietoliikennesektorin johtajana johtamisjärjestelmäosastolla Merivoimien esikunnassa.


Puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin 1.7.2024 lukien:


Eversti Jussi Kosonen on määrätty Maanpuolustuskurssien johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän on palvellut Utin jääkarirykmentin komentajana vuodesta 2022. Aiemmin hän on palvellut muun muassa esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana Utin jääkärirykmentissä, kriisinhallintaoperaatioissa Afganistanissa ja Irakissa sekä osastoesiupseerina Pääesikunnassa ja Maavoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2022.


Everstiluutnantti Kimmo Nordberg on määrätty Utin jääkärirykmentin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Maavoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa.


Eversti Tuukka Elonheimo on määrätty Suomen F-35 Yhteystoimiston päälliköksi Yhdysvaltoihin. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelupäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, erityistehtävässä ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa sekä Hävittäjälentolaivueen komentajana Satakunnan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2015 sekä Yhdysvaltojen Ilmavoimien Air War Collegen vuonna 2021. Elonheimo ylennettiin everstiksi vuonna 2023.


Puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin 1.8.2024 lukien:


Kommodori Misa Kangaste on määrätty yhteiskuntasuhdejohtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä puolustusasiamiehenä Saksassa ja Alankomaissa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa, pataljoonan komentajana Rannikkoprikaatissa sekä laivueen komentajana Suomenlahden Meripuolustusalueella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2019.


Kommodori Antti Rainio on määrätty Merisotakoulun johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä merivoimien operaatiopäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa sekä pataljoonan komentajana Rannikkoprikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2022.


Komentaja Sakari Soini on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokseen merisotaopin opetusryhmän johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä EU:n sotilasesikunnassa Brysselissä.


Everstiluutnantti Mika Jääskeläinen on määrätty Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.


Everstiluutnantti Liina Kavekari on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.


Komentaja Janne Ilvonen on määrätty Merivoimien valmiuspäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Merivoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa.                                                                                                                                                                           

Everstiluutnantti Mikko Viren on määrätty Karjalan tykistörykmentin komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana operatiivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.


Everstiluutnantti Sini Kouri on määrätty yleisesikuntakurssin opettajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä Lapin jääkäripataljoonan komentajana Jääkäriprikaatissa.


Everstiluutnantti Ilkka Tuomisto on määrätty tutkimusjohtajaksi Strategisen suunnittelun sektorille Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä operatiivisen sektorin johtajana Pääesikunnan kansliassa.

´