Hyppää sisältöön

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår 30 år!

Huvudstaben
1.3.2020 0.00
Pressmeddelande

Det har den 1 mars 2020 gått exakt 30 år sedan Värnpliktsmusikkårens första kontingent inledde tjänstgöringen. Den första impulsen skedde emellertid redan år 1987, på basis av den dåvarande kommendörens för försvarsmakten uttryckliga order. Jubileumsåret till ära tackar Värnpliktsmusikkåren dem som varit med och kröner sin tillvaro med en 30-årsjubileumsturné och riktar blickarna framåt på beprövat och ambitiöst sätt.

"Grunda en Värnpliktsmusikkår!"

De första stegen mot upprättandet av Värnpliktsmusikkåren togs redan år 1987 då dåvarande kommendören för försvarsmakten, general Jaakko Valtanens order. Grundandet var en lång process, och för många ett fint beslut.
- General Valtanen kallade mig som chef för informationsavdelningen tillsammans med överkapellmästaren Teuvo Laine till sitt arbetsrum, där han efter en diskussion gav den korta ordern: "Grunda en Värnpliktsmusikkår!" Tidpunkten var förmodligen 1987 på hösten, minns general Olli Nepponen.
Värnpliktsmusikkåren sågs som en viktig utbildningsgren, med vars hjälp värnpliktiga med musikutbildning och skickliga musiker fick möjlighet till meningsfull tjänstgöring. Före detta kunde musiker genomgå tjänstgöring som spelelever vid yrkesorkestrarna.

Nordiska länder modell för figurmarsch och utbildning

I planeringen framträdde speciellt behovet av utbildare, urvalet av musiker och tjänstgöringstiden. Även många praktiska frågor såsom finansieringen, utbildningsplan, personalförflyttningar och utrymmesfrågor fanns på agendan. Arbetsmängden var stor, men starten skedde emellertid inte alldeles från noll.

- För Valtanen stod exempel från framför allt Sverige och Norge som viktiga förebilder. Även Tattoo-projektet som höll på att födas i Fredrikshamn, gav tilläggsfart, berättar Nepponen som då verkade som avdelningschef.
I den första kontingenten för Värnpliktsmusikkåren fanns omkring 40 man. Inledningen av tjänstgöringen skedde vid Kymmene luftvärnsregemente den 1 mars och hemförlovningen den 10 december.

- Figurmarschutbildningen hade i hemlandet inte då ännu fått utvecklade vedertagna standarder, utan vi stegade så att säga ut direkt från skogen för att konstruera ett nytt koncept. Vi tog intryck av svenska musikkårens Arméns Musik Pluton framträdanden genom att titta på VHS-videoupptagningar och på basis av dem anpassade vi ett lämpligen lättfattligt program, berättar Erkka Lehtihalme som tjänstgjorde i den första kontingenten.

Från Fredrikshamn via Lahtis till Parola

Värnpliktsmusikkårens verksamhetsplats blev Fredrikshamn, varefter ett antal år det blev aktuellt med flytt till Lahtis. I början av år 2015 inledde Värnpliktsmusikkåren verksamheten i ett nytt truppförband, Pansarbrigaden i Hattula, då Tavastlands regemente lades ned som en följd av försvarsmaktsreformen. Vid Pansarbrigaden blev verksamhetsförutsättningarna bättre än någonsin tidigare - nya mångsidiga utrymmen och en uppskattad personal garanterar utmärkta prestationer för innevarande och kommande decennier. 

Som Värnpliktsmusikkårens chefskapellmästare verkar idag musikkapten Ville Paakkunainen och som kapellmästare musikpremiärlöjtnant Juhani Valtasalmi. Hela verksamheten upprätthålls av omkring tio anställda. Värnpliktsmusikkårens mångsidighet, skickliga unga spelare och över tvåhundra årliga framträdanden, allt från förbimarscher till konsertsalsturnéer är något som ingen annan sammansättning klarar av. 
I augusti erövrar Värnpliktsmusikkårens 30-årsjubileumsturné finländarnas hjärtan med sin energiska repertoar, med utvalda stycken av de mest hänförande stunderna.

"Värnpliktsmusikkårens verksamhet är en del av Försvarsmaktens insats för den nationella kulturen. För blivande yrkesmusiker är tjänstgöring i Värnpliktsmusikkåren en merit.” - Amiral Jan Klenberg 1993