Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien tavoitteena on läpinäkyvä toimintakulttuuri

Puolustusvoimat 8.5.2020 13.20
Tiedote

Lännen Median lehdissä julkaistiin 8.5.2020 artikkeli väärinkäytösepäilyistä Puolustusvoimissa.

Puolustusvoimat suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Lähtökohtana on, että jos epäiltyjä virheitä tai rikkomuksia havaitaan, niihin myös puututaan. Puolustusvoimilla on omat kanavat väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen ja toimivaltaiset tahot käsittelemään niitä. Tutkintakynnys on alhainen ja oikeusprosessi on sama kaikille arvosta ja asemasta riippumatta. Kaikista ilmi tulleista väärinkäytösepäilyistä ja niiden selvittämisestä ei aina voida tiedottaa, varsinkin oikeudellisten prosessien ollessa kesken.

Puolustusvoimien tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä ja sotilasrikoksia ennalta, jolloin avainasemassa on oikeiden toimintamallien ja tiedonkulun kehittäminen sekä ennakoiva valvonta.

Puolustusvoimat suhtautuu vakavasti myös tietovuotoihin. Tietovuoto on rikos. Salassa pidettävien tietojen vuotaminen Puolustusvoimien ulkopuolisille tahoille ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää. Myös tietovuotoja koskevia mahdollisia esitutkintoja ei voida kommentoida tutkintojen ollessa kesken.