Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien Säkylän vaatetuskorjaamon maaperää kunnostetaan uudella tekniikalla

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 28.2.2017 16.00
Tiedote

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on jättänyt tammikuussa pilaantuneen maan puhdistamista koskevan ilmoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Kunnostus koskee puolustusvoimien Säkylän vaatetuskorjaamon maaperän ja pohjaveden pilaantumista, jota on kunnostettu eri tekniikoilla jo lähes 20 vuotta. Kohteessa on viime vuodet ollut käynnissä pohjaveden suojapumppaus ja käsittely. Kohde on pilaantunut klooratuilla liuottimilla, ja vaikutuksia on havaittu Honkalan pohjavesialueella.

Kesällä 2016 maaperän haitta-ainetutkimuksessa hyödynnettiin uutta tutkimustekniikkaa, joka on kehitetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tutkimiseen maaperän eri kerroksista. Tutkimusten perusteella kohteen pilaantuneisuutta voidaan arvioida 3D-tekniikan avulla. Arvion perusteella kohteessa on jäljellä haitta-aineita arvioitua enemmän.

Uusien tutkimustulosten perusteella on arvioitavissa, että nykyinen pohjaveden suojapumppaus riittää vain riskinhallintamenetelmäksi. Se ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä puhdista lopullisesti havaittua pilaantumaa. Uutta toimivampaa pohjaveden hallinta- ja suojapumppauskaivon paikkaa on kapean pohjavesialueen vuoksi haastavaa löytää.

Kesällä 2017 kohdetta tullaan kunnostamaan alueen maata kaivamatta siten, että maaperään injektoidaan aktiivihiiltä, rautaa ja bakteereja sekä tärkkelystä sisältävää massaa. Menetelmän puhdistuskyky perustuu kemiallisiin ja biologisiin reaktioihin, jossa injektoitu seos kiinnittää pohjaveden haitta-aineet itseensä ja pilkkoo ne haitattomiksi aineiksi. Työtä seurataan muun muassa pohjavesitutkimuksin ja jo kuluvan vuoden aikana voidaan arvioida menetelmän toimivuutta kohteessa.

Hankkeen kustannusarvio on yli kaksi miljoonaa euroa, ja se on vuonna 2017 yksi merkittävimmistä Puolustusvoimien ympäristönsuojelun hankkeista.

Puolustusvoimat tulee järjestämään hankkeesta erillisen tiedotustilaisuuden kesän aikana. Sen tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.