Hyppää sisältöön

Försvarsmaktens coronaläge: Sammanlagt elva säkrade fall

Huvudstaben
27.3.2020 16.08
Pressmeddelande

Inom Försvarsmakten har hittills bekräftats sammanlagt elva fall av coronavirussmitta, av vilka fem berör beväringar och sex personalen. Under slutet av veckan har tre nya fall bekräftats.

En beväring från Luftkrigsskolan har testat postivt för coronavirus 24.3. Beväringen har fått smittan under en permission för personlig orsak. Beväringen har inte varit vid garnisonen och har därmed inte utsatt andra beväringar eller personalen för smitta.
En persona tillhörande personalen vid Huvudstaben har 26.4 bekräftats vara smittad av corona. Personen som återvänt utomlands ifrån beordrades genast till distansarbete och har därmed inte utsatt andra vid Huvudstaben anställda. Han befinner sig hemma avskild från andra.
En beväring tjänstgörande vid Björneborgs brigad konstaterades ha coronasmitta 26.3. Han återvände från permission 21.3 och togs in på hälsostationens bäddavdelning på grund av andra symtom. Beväring hann tillbringa en natt i den egna stugan. Beväringar som befunnit sig i samma stuga har isolerats från de andra beväringarna och enheten har fått direktiv om fortsatta åtgärder. Förutom ovan nämnda personer har två personer tillhörande hälsostationens personal av sjukvårdsdistriktets infektionsläkare försatts i hemkarantän. Övriga möjliga kontakter utreds.
De smittades närstående har informerats om saken.
Tidigare har fem personer tillhörande personalen samt tre beväringar konstaterats vara smittade av coronaviruset.