Hyppää sisältöön

Möjligheterna att rena andingsskydd utforskas under Försvarsmaktens ledning

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.4.2020 16.57
Pressmeddelande

En metod att med hjälp av väteperoxidgas har visat sig fungera på man renar andningsskydd och annan skyddsutrustning. Metoden har utvecklats gemensamt av Försvarsmaktens forskningsanstalt och Teknologiska forskningscentralen VTT. Under Försvarsmaktens ledning utreds möjligheten att snabbt bygga upp kapacitet till storskaligt renande av andningsskydd.

En bredd expertgrupp deltar i projektet, bland annat från Villmanstrands tekniska universitet, yrkeshögskolan LAB och myndigheterna Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. 

Försvarsmaktens forskningsanstalt och Teknologiska forskningscentralen VTT bygger en pilotapparatur baserad på sjötransportcontainrar under april 2020. Avsikten med studien är att genom test säkra frågor kring skyddsutrustningens återanvändning.

Försvarsmakten behöver använd skyddsutrustning för att kunna granska metodens användbarhet och säkerhet. Avsikten är att samla in utrustningen från sjukvårdsorganisationerna. Försvarsmakten ansvarar för att hämta begagnade andningsskydd från sjukhusen.

Med apparaturen bedömer man att det är möjligt att rena 75 000 engångsandningsskydd per dygn. Pilotapparaturen kan mångfaldigas så att kapaciteten kan ökas.