Hyppää sisältöön

Försvarsmaktens övningsverksamhet allt mera internationell

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 22.1.2024 14.03
Pressmeddelande
kuvituskuva

År 2024 sätter allt mera internationell färg på Försvarsmaktens övningsverksamhet. Det ökade antalet internationella övningar beror på Natomedlemskapet och på att allierade deltar i allt flera nationella övningar. Enligt planerna ordnas i år strax över hundra internationella övningsevenemang i Finland och utomlands.

Genom Natos övningshelhet Steadfast Defender 24, som inleds i februari, visas alliansens enighet, styrka och beslutsamhet att vid behov försvara sina medlemsländer. I helheten Steadfast Defender 24 deltar samtliga 31 medlemsländer och Sverige. Under övningen stärks och förflyttas styrkor från Nordamerika till Europa. De finländska trupperna deltar i övningen Nordic Response 24, som är en delövning till Steadfast Defender 24. I övningen Northern Forest 24 deltar därtill trupper från Förenta staternas övning Immediate Response, som utgör en del av Förenta staternas Defender- och Natos Steadfast Defender-helhet.

Försvarsmaktens viktigaste internationella övning under 2024 är stridsövningen Nordic Response 24, som ordnas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15.3.2024 och som leds av Norge. I övningen deltar totalt cirka 20 000 soldater från 14 olika länder. Målet för övningen är att förbättra Natos och dess partners förmåga att stärka och försvara de nordliga delarna av Nato. I övningen deltar trupper från alla försvarsgrenar samt från Försvarsmaktens logistikverk och ledningssystemcenter. Enligt planen deltar cirka 4 100 finländska soldater i övningen, och av dem är nästan hälften reservister. Det kommer att vara fråga om den hittills största övningstruppen från Försvarsmakten som deltar i en övning utomlands. Finlands deltagande i övningen leds av Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Manu Tuominen.

I och med anslutningen till Nato deltar Finland i övningar, i vilka den verkställighets-förmåga och -beredskap som Natos gemensamma operationer förutsätter utvecklas och där verksamheten som en del av alliansens kommando- och truppstruktur övas. Av denna orsak kommer övningar i enlighet med Natos främsta uppgifter att vara en del av den normala övningsverksamheten i fortsättningen, och Finland har skyldighet att delta i dem som en del av Nato. 

– Genom övningsverksamheten utvecklas förmågan att försvara både Finland och alliansen. Övningsverksamheten är därtill en del av det konkreta säkerhetsstödet till andra allierade – i synnerhet för länder vid främsta linjen, såsom Finland. Med övningen visas i praktiken alliansens förmåga att trygga medlemsländernas säkerhet, säger Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Manu Tuominen. 

Under året ordnas även andra betydande internationella övningar. Till de mest synliga övningarna som ordnas av försvarsgrenarna hör Northern Forest 24, Freezing Winds 24 och Hanki 24.

Northern Forest 24 är en internationell stridsövning som Armén ordnar i trakten kring Rovajärvi i maj. I övningen deltar soldater från Finland, Förenta staterna och Norge. Från Försvarsmakten deltar cirka 4 000 soldater, av vilka en del är reservister. Målet för övningen är att upprätthålla och utveckla den militära samverkansförmågan och prestationsförmågan tillsammans med internationella partner samt stärka Finlands förmåga att ta emot militärt bistånd. Övningen Northern Forest 24 leds av Kajanalands brigad. 

Marinens viktigaste internationella övning under 2024 är Freezing Winds 24, som ordnas 18–29.11.2024. Under övningen övas verkställigheten av gemensamma sjöoperationer i de förhållanden som råder på norra Östersjön och vid den finländska kusten. Målet för övningen är att förbättra Finlands och de allierades förmåga att försvara Östersjöområdet och trygga sjötrafiken inom området. Trupper och enheter från alla försvarsgrenar samt från Gränsbevakningsväsendet deltar. Planen är att 4 000 personer, 20 fartyg och 10 luftfartyg deltar i övningen.  Deltagarantalet är på samma nivå som under tidigare års Freezing Winds-övningar.

Flygvapnets huvudkrigsövning under 2024 är övningen Hanki 24, som ordnas 26.2–2.3.2024. Hanki 24 är en riksomfattande luftoperationsövning, under vilken personal, beväringar och reservister utbildas att verka i alla uppgifter inom Finlands luftförsvar i utmanande vinterförhållanden. I övningen deltar sammanlagt cirka 40 flygplan och 3 800 soldater, varav cirka 2 300 är reservister.   

Att den internationella verksamheten utvecklas syns även i beväringarnas och reservisternas utbildning. Övningarna för med sig mångsidighet i den utbildning som ges till Försvarsmaktens personal och ställer nya krav på allas kunnande.  

– Utvecklingen av personalens kunnande står i centrum. Med hjälp av övningsverksamheten förbättrar vi interoperabiliteten och de allierades uppfattning om vårt kunnande. Försvarsmaktens förmågor länkas samman med det kollektiva försvaret. De värnpliktiga, såväl beväringar som reservister, har möjlighet att delta i flera internationella övningar i hemlandet och utomlands. Övningsverksamheten tillsammans med de allierade utmanar de finländska soldaterna från general till jägare och uppmuntrar oss till allt bättre prestationer, konstaterar brigadgeneral Tuominen.

Försvarsmakten informerar noggrannare om deltagandet i internationella övningar närmare tidpunkten för övningarna.

´