Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Puolustusvoimat ottaa laillisuusvalvontakanavan koekäyttöön

Puolustusvoimat 14.9.2020 8.00
Tiedote

Puolustusvoimissa otetaan koekäyttöön sähköinen ilmoituskanava, jossa työntekijät voivat ilmoittaa Puolustusvoimien toiminnassa havaitsemistaan laillisuusongelmista tai lainvastaisista käytännöistä Pääesikunnan sisäiselle laillisuusvalvonnalle.

Laillisuusvalvontakanavan koekäyttö käynnistetään 15.9.2020 Pääesikunnassa, Kaartin jääkärirykmentissä, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa, Lapin lennostossa sekä Rannikkoprikaatissa. Kokeiluun osallistuvia hallintoyksiköitä on informoitu koekäytöstä erikseen. Puolen vuoden kokeilun jälkeen päätetään, laajeneeko kanava kokeillussa muodossaan kaikkiin joukko-osastoihin ja muihin hallintoyksiköihin.

Laillisuusvalvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään, havaitsemaan ja saattamaan korjaavien toimenpiteiden kohteeksi lainvastaiset menettelyt. Lisäksi sillä pyritään varmistamaan Puolustusvoimien toiminnan ja kehittämisen lainmukaisuus. Laillisuusvalvonnan kautta ylläpidetään osaltaan julkista luottamusta Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuuteen.

Laillisuusvalvontakanavan perustamisen tavoitteena on tarjota henkilökunnalle yksinkertainen väylä mahdollisten epäiltyjen laillisuusongelmien tai lainvastaisten käytänteiden esiin tuomiseen riittävän aikaisessa vaiheessa tilanteissa, joissa he muutoin saattaisivat kokea esille noston hankalaksi. Tätä kautta laillisuusvalvontakanava tukee rakenteellisen luottamuksen ja kestävän hyvän hallinnon kulttuurin jatkuvaa rakentamista Puolustusvoimiin.

Laillisuusvalvontakanavaa koskevan valmistelun aikana on eri tahoilta nostettu esiin huoli kanavan vääränlaisesta käytöstä perusteettomien ilmiantojen tekemiseen tai kiusaamistarkoitukseen. Puolustusvoimien henkilöstökulttuurissa jokaisella on vastuu rehdistä ja avoimesta työkulttuurista. Ei ole aihetta epäillä, että Puolustusvoimien henkilöstö haluaisi alkaa vahingoittaa toisiaan epäasiallisilla ilmoituksilla.  Kanavan käyttöönottoa ei voida myöskään jättää kestävästi tekemättä sillä perusteella, ettei luotettaisi henkilöstön kykyyn toimia vastuullisesti ja rehdisti. Kanavan oikeaa käyttötarkoitusta painotetaan henkilöstölle asiaa koskevaa viestinnässä ja ohjeistuksessa. Ilmoituksia käsittelevällä taholla säilyy harkintavalta siitä, antaako ilmoitus aihetta käsitellä asiaa ja jos niin miten. Lisäksi, mikäli ilmoitus antaa aihetta jatkoselvittelyyn, jatkoselvittelyä koskevat lainsäädännön oikeusturvavaatimukset turvaavat osaltaan ilmoituksen kohteen asemaa.

Vuonna 2021 Euroopan unionin oikeus tulee edellyttämään kaikilta jäsenvaltioilta, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöön sisäiset ilmoituskanavat laittomista toimista tai lain väärinkäytöstä ilmoittamista sekä näiden jatkotoimia varten (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta). Suomenkin on yhtenä Euroopan unionin jäsenvaltiona saatettava kyseinen direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 17.12.2021.