Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat kerää palautetta ”prakaavista prosesseista” henkilöstöltä ja varusmiehiltä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 24.11.2021 13.19
Tiedote
kuva jossa varusmies täyttää paperikaavaketta tuskastuneena

Puolustusvoimat kerää henkilöstöltä ja varusmiehiltä tietoa huollon palveluiden kuormittavista ja turhautumista aiheuttavista työvaiheista. Tavoitteena on selvittää tilanteita, joihin digitaaliset ratkaisut voisivat tuoda helpotusta. Varusmiehet ja henkilökunta voivat vastata kyselyyn Puolustusvoimien moodle-ympäristössä 22.11.–12.12.2021.

Puolustusvoimat haluaa jatkuvasti kehittää palautteen perusteella toimintaansa ja organisaatiotaan. Nyt käynnistyneessä kyselyssä kartoitetaan varuskuntien huollon työvaiheita, toimintoja tai prosesseja, joissa toimintaa voisi tehostaa digitaalisin ratkaisuin.

Varusmiehet pääsevät vastaamaan kyselyyn Puolustusvoimien Moodle-ympäristössä osoitteessa: https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=12432.

– Loppukäyttäjäkyselyllä haluamme antaa äänen varuskuntien henkilöstölle ja varusmiespalvelusta suorittaville, jotka ovat varuskuntien arjen parhaita asiantuntijoita ja oikea taho kuvailemaan arjessa toistuvia turhautumista aiheuttavia manuaalisia työvaiheita ja prosessien pullonkauloja, kertoo erikoissuunnittelija Ilona Torniainen Pääesikunnasta.Tavoitteena vapauttaa aikaa päätehtäviin

Kyselyn vastausten perusteella pohditaan prosessien kehittämistarpeita ja laaditaan suunnitelma palveluja tehostavista digitaalisista ratkaisuista. 

– Ratkaisuja voisivat olla esimerkiksi mobiilisovellus, jolla käyttäjät pääsevät eroon paperilomakkeista, tai ohjelmistoroboteista, jotka naputtavat väsymättä tietoja järjestelmien välillä. Yksinkertainen esimerkki olisi varusvaraston ajanvaraussovellus, joka vapauttaisi varaston henkilökunnan puhelimitse ja sähköpostitse saapuvien aikataulukyselyjen ääreltä perustehtäviensä pariin.

– Ratkaisuja lähdetään toteuttamaan vuonna 2022 tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, eli he pääsevät mukaan rakentamaan palveluista heitä parhaiten palvelevia, Torniainen lisää.

Hän painottaa, ettei tavoitteena ole vähentää henkilöstöä. 

– Toisin kuin usein yritysmaailmassa, Puolustusvoimien digitalisoinnissa ei ole kyse vain säästöistä. Toki toiminnan tehostaminen ja kustannusten pienentäminen ovat Puolustusvoimienkin tavoitteina, mutta tärkeimpiä päämääriä ovat sotilaallisen suorituskyvyn kehittäminen ja ihmisten työpanoksen kohdentaminen mekaanisista hallinnollisista rutiineista Puolustusvoimien päätehtävien pariin. Huollon palvelujen kehittämisellä halutaan tukea henkilöstön jaksamista sekä samalla mahdollistaa toiminnasta syntyvän datan kerääminen myöhempää analysointia ja jatkokehittämistä varten.