Hyppää sisältöön

Puolustustutkimuksen vuosikirja 2022 katsoo tulevaan

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 25.3.2022 9.00
Tiedote

Puolustustutkimuksen vuosikirja 2022 tarjoaa ajankohtaisen poikkileikkauksen Puolustusvoimien tutkimustoimintaan. Kirja on tänä vuonna tulevaisuuteen suuntaava teemalla puolustustutkimus tähyää horisonttiin.

Vuosikirjan 2022 teeman mukaisesti osa artikkeleista tarkastelee asioita ja ilmiöitä, jotka ilmentyvät 2030-luvun suorituskyvyissä tai synnyttävät edellytyksiä niiden rakentamiseen. 

Vuosikirja sisältää artikkeleita kaikilta Puolustusvoimien tutkimusta ja kehittämistä toteuttavilta organisaatioilta. Artikkelit ovat myös ikkuna organisaatioiden toisistaan poikkeaviin vastuu- ja osaamisalueisiin ja tästä johtuen niissä näkyy seuraavan vuosikymmenen lisäksi myös menneisyys, nykypäivä ja lähitulevaisuus.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus esittäytyy tässä vuonna laajasti yhdeksällä artikkelilla. Puolustusvoimien tutkimuslaitos on suurin tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttaja Puolustusvoimissa ja tuottaa aikaisempien vuosien tapaan merkittävän osan vuosikirjan artikkeleista

Tutkittu tieto toimii palovakuutuksena tulevan varalle

Vuosikirja osaltaan viestii tutkimustoiminnan kriittistä roolia organisaatioiden ja yhteiskunnan tärkeiden osaamisten rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksien avaajana niin puolustushallinnossa kuin koko yhteiskunnassa.

Tutkimuksellinen tietopohja voidaan nähdä niin puolustushallinnossa kuin koko yhteiskunnassa investointina tulevaisuuden varalle, kuin halpana palovakuutuksena. Palovakuutustakaan ei enää saa, jos nurkka on jo tulessa.

Tutkimuskenttä laajenee koko ajan

Haasteen sodankäynnin tutkimukselle tekee se, että mikään olemassa oleva keino, väline, teknologia tai ulottuvuus ei poistu uuden myötä. Tutkimuskenttä siis laajenee koko ajan. Vuosikirjan 2022 artikkeleiden teemojen kirjo kuvaa hyvin sodankäynnin monimutkaistumista ja puolustustutkimuksen monitahoisuutta.

´