Hyppää sisältöön

Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 17.4.2019 13.54
Tiedote

Vuoden 2019 Puolustustutkimuksen vuosikirja juhlistaa tänä vuonna 100 vuotta jatkunutta puolustustutkimuksen historiaa.

Vuosikirjassa tarkastellaan puolustushallinnon eri organisaatioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa tiiviiden historiakatsausten ja historian eri vaiheissa syntyneiden menestystarinoiden kautta sekä katsoen nykyisten tutkimustehtävien kautta tulevaisuuteen.

Puolustustutkimuksen ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan tehtävä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, sekä myös esittää omaan asiantuntemukseensa perustuvia mahdollisia ratkaisuja erilaisiin suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen, käytön tai sitä tukevan palvelutoiminnan tarpeisiin. Vuosikirjan artikkelienkin perusteella on nähtävissä tutkimus- ja kehittämistoiminnan laaja kaikki suorituskyvyn osatekijät kattava spektri teknologioista ja teknisistä järjestelmistä toimintatapoihin ja edelleen kaikessa toiminnassa keskeiseen ihmiseen.

Toisaalta voidaan nähdä tutkimustoiminnan levittäytyminen kaikille toiminnan tasoille globaalien trendien tutkimuksesta kansainvälisessä yhteistyössä omien kriittisten järjestelmien yksityiskohtaiseen optimointiin. Vaikka puolustushallinnon oma tutkimustoiminta onkin kattavaa, on verkostoituminen kansallisiin ja kansainvälisiin kumppaneihin välttämätöntä tietotarpeisiin vastaamiseksi ja tähän valmiuksien luomiseksi. Tästäkin vuosikirjassa on useita esimerkkejä.

Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019 ei pyri olemaan kattava historiankirjoitus puolustustutkimuksesta, vaan läpileikkaus tutkimuksen menestystarinoita ja katsauksia historiasta tulevaisuuteen.