Hyppää sisältöön

Pohjoismaisen taisteluasuhankkeen kenttäkoevaihe on päättynyt

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
29.5.2020 13.02
Tiedote

Nordic Combat Uniform (NCU) -hankkeen tavoitteena on hankkia tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin vastaava taisteluasujärjestelmäkokonaisuus neljän pohjoismaan puolustusvoimien käyttöön. Hankkeen kenttäkoevaihe, jossa neljän tarjoajan asujärjestelmistä kerättiin tietoa kaikkien NCU-maiden toimin, päättyi toukokuun lopussa.

Neljä neljän varusmiehen ryhmää pukeutuneina pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän testipukuihin

Pohjoismaisen taisteluasun hankinta alkoi vuonna 2016 tietopyyntövaiheella, jossa kartoitettiin markkinoilla olevien taisteluasujärjestelmien vaihtoehtoja. Tarjouspyyntövaiheen jälkeen pohjoismaisen NORDEFCO-puolustusyhteistyön puitteissa toteutettava NCU-hanke kutsui neljä taisteluasujärjestelmien tarjoajaa joulukuussa 2019 alkaneisiin kenttäkokeisiin. Kokeissa arvioitiin tarjottujen asujärjestelmäkokonaisuuksien toimivuutta eri olosuhteissa ja kerättiin käyttäjien kokemuksia niiden soveltuvuudesta palveluskäyttöön.

Euroopan-alueen asukonfiguraatioiden kokeet toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja niihin osallistui yhteensä 420 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja varusmiestä. Suomessa NCU-kenttäkokeisiin osallistuivat Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin valmiusyksikköjen varusmiehistä muodostetut osastot, jotka käyttivät asuja taistelukoulutuksessa ja päivittäisessä palveluksessa. 

Kenttäkokeeseen osallistuvat noin sata varusmiestä jaettiin neljään testiryhmään, jotka saivat käyttöönsä jonkin kokeisiin kutsuttujen tarjoajien Euroopan-konfiguraation NCU-asukokonaisuuksista. Lisäksi Suomessa toteutettiin erillistestejä, joilla tutkittiin asujärjestelmäkokonaisuuksien toimivuutta arktisissa olosuhteissa.

Samanaikaisesti pohjoismaissa toteutettujen kokeiden kanssa toimeenpantiin myös viidakko- ja aavikkoalueiden asukonfiguraatioiden kenttäkokeet. Konfiguraatioille toteutettiin maaliskuussa Australiassa kaksi kymmenpäivästä kokeilujaksoa, joiden aikana asuja testasi Tanskan puolustusvoimien sotilaista koottu osasto.

Kenttäkoevaiheen päätyttyä käyttäjäryhmien antama palaute analysoidaan ja jokaisesta taisteluasuehdokkaista tuotetaan tekninen arvio.

Tekninen arvio ja taisteluasutarjoajilta saadut tarjoukset muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella NCU-hanke tekee päätöksen pohjoismaiden taisteluasujärjestelmän toimittajasta.

Valintapäätös Pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän toimittajasta on määrä tehdä loppuvuodesta 2020, ja ensimmäiset asut toimitetaan osallistujamaille vuonna 2021.

Pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän kokonaisuus on kaikissa maissa yhtenäinen ja se käsittää asukonfiguraatiot Euroopan sekä viidakko- ja aavikkoalueen ilmasto-olosuhteisiin. Jokainen maa käyttää asuissa omaa kansallista maastokuviotaan. Päähineet, käsineet, jalkineet tai taistelijan suojavarusteet eivät kuulu NCU-kokonaisuuteen, vaan jokainen osallistujamaa hankkii ne itsenäisesti.

Suomessa NCU-taisteluasujärjestelmä tulee käyttöön nykyisin palveluskäytössä olevien kotimaan M05- ja lämpimän ilmastovyöhykkeen M04-taisteluasujen rinnalla. NCU-asuissa käytetään samaa maastokuviota kuin nykyisissä taisteluasuissa.

Lisätietoa NCU-kenttäkokeista ja hankkeen etenemisestä (NORDEFCO:n englanninkielinen tiedote)