Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Pääesikunnan päällikkö vaihtuu

Pääesikunta 10.2.2017 12.45
Tiedote

Myös maavoimien ja ilmavoimien komentajat vaihtuvat. Kenraalikunnassa tapahtuu iso kierros.

Puolustusvoimien nykyinen strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivinen siirtyy Pääesikunnan päälliköksi 1.6. lukien viran nykyisen haltijan, vara-amiraali Kari Takasen siirtyessä reserviin.

Puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6. lukien siirtyy ilmavoimien nykyinen komentaja, kenraalimajuri Kim Jäämeri.

Ilmavoimien komentajaksi siirtyy 1.6. lukien pääesikunnan nykyinen suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Sampo Eskelinen.

Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi siirtyy 1.6. lukien Kainuun prikaatin nykyinen komentaja, prikaatikenraali Vesa Virtanen.

Maavoimien komentajaksi 1.8. lukien siirtyy maavoimien nykyinen esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Petri Hulkko maavoimien nykyisen komentajan, kenraaliluutnantti Seppo Toivosen siirtyessä reserviin.

Maavoimien esikuntapäälliköksi siirtyy pääesikunnan nykyinen valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Myllykangas 1.8. lukien.

Pääesikunnan valmiuspäälliköksi siirtyy ilmavoimien nykyinen operaatiopäällikkö, eversti Pasi Jokinen 1.8. lukien.

Ilmavoimien esikuntapäälliköksi siirtyy 1.8. lukien Karjalan lennoston nykyinen komentaja, eversti Jari Mikkonen.

Kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivinen aloittaa pääesikunnan päällikkönä 1.6.2017. Hän on toiminut puolustusvoimien strategiapäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Kivinen on toiminut muun muassa sotilasasiamiehenä Budapestissä, Utin jääkärirykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa ja Karjalan prikaatin komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 2016.

Kenraalimajuri Petri Jussi Mikael Hulkko aloittaa maavoimien komentajana 1.8.2017. Hän on toiminut tammikuusta 2017 alkaen Maavoimien esikuntapäällikkönä. Sitä ennen Hulkko on palvellut muun muassa Itäisen maanpuolustusalueen apulaisosastopäällikkönä, Utin jääkärirykmentin komentajana, puolustusministeriön sotilasasiantuntijana sekä Maavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2016.

Eversti Pasi Pellervo Jokinen siirtyy pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.8.2017 alkaen. Hän on palvellut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Jokinen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Satakunnan lennostossa, sektorijohtajana ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä Ilmavoimien teknillisen koulun johtajana. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Eversti Jari Mikael Mikkonen aloittaa ilmavoimien esikuntapäällikkönä 1.8.2017. Hän on palvellut vuodesta 2015 lähtien Karjalan lennoston komentajana. Aiemmin Mikkonen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Karjalan lennostossa, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, osastoesiupseerina pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.

Kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri siirtyy puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6.2017 alkaen. Hän on toiminut ilmavoimien komentajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen Jäämeri on toiminut muun muassa EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, maanpuolustuskurssien johtajana ja Ilmavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2014.

Prikaatikenraali Markku Johannes Myllykangas aloittaa maavoimien esikuntapäällikkönä 1.8.2017. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien valmiuspäällikkönä pääesikunnassa. Aiemmin Myllykangas on palvellut muun muassa Reserviupseerikoulun esikuntapäällikkönä, Itäisen maanpuolustusalueen apulaisosastopäällikkönä, tykistöprikaatin komentajana ja maavoimien suunnittelupäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Prikaatikenraali Sampo Ilmari Eskelinen aloittaa ilmavoimien komentajana 1.6.2017. Hän on palvellut pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin Eskelinen on toiminut muun muassa Ilmavoimien esikunnan toimialapäällikkönä, Satakunnan lennoston komentajana, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä ja osastopäällikkönä pääesikunnassa. Hänet ylennettiin prikaatikenraaliksi vuonna 2015.

Prikaatikenraali Vesa Juhani Virtanen siirtyy pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.6.2017 lukien. Hän on toiminut Kainuun prikaatin komentajana vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Virtanen on toiminut muun muassa EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan adjutanttina, Kaartin jääkärirykmentin pataljoonakomentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana ja Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2016.