Hyppää sisältöön

Muutoksia asevelvollisten koulutuksessa ja lomajärjestelyissä koronavirustilanteen vuoksi

Defence Forces
Julkaisuajankohta 13.3.2020 8.29
Tiedote

Puolustusvoimat tekee muutoksia varusmiesten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien lomajärjestelyihin, koulutuksen toteuttamiseen sekä kertausharjoitusten järjestämiseen koronavirustilanteen vuoksi. Muutos astuu voimaan 13.3.2020.

Viikonloppuvapaat alkavat perjantain sijaan poikkeuksellisesti lauantaina. Samalla siirrytään malliin, jossa yksi kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon verran lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa. Päätökset lomien ajankohdista tehdään joukko-osastokohtaisesti. 

Eri ryhmiin kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa pyritään minimoimaan erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä. 

Asevelvollisten koulutuksen järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Järjestelyn tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä varuskunnissa ja vähentää varusmiesten altistumisriskiä. Samalla mahdollistetaan varusmieskoulutuksen jatkuminen.

Varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia informoidaan erikseen järjestelyn vaikutuksista heidän palvelukseensa.

Kertausharjoitukset perutaan toistaiseksi.  Pääesikunta käskee erikseen keskeytetyn koulutuksen uudelleen käynnistämisestä.

Koulutustoimenpiteiden lisäksi Puolustusvoimat on varmistanut johtamisjärjestelynsä sekä muun muassa rajoittanut virkamatkustamista ja lisännyt etätöiden tekemistä läpi organisaation. Tavoitteena on koronaviruksen vaikutusten tasaannuttaminen ja minimointi. 

Muutokset ovat voimassa toistaiseksi.

´