Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Logistiikkalaitos otti vastaan Laivue 2020 -projektin osallistumishakemukset

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1.3.2017 15.45
Tiedote

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on ottanut vastaan Laivue 2020 -projektissa hankittavaa taistelujärjestelmää koskevat osallistumishakemukset. Laitos lähetti viime joulukuussa 12 yritykselle pyynnön osallistua Laivue 2020 -alusten taistelujärjestelmän tarjouskilpailuun.

Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, jotka kuuluvat maailman suurimpiin alan toimijoihin. Myös vastaamatta jättäneet yritykset ovat ilmaisseet halunsa toimia Laivue 2020 -projektissa merkittävissä osatoimittajan rooleissa. Merivoimien uusien Laivue 2020 -alusten taistelujärjestelmä on tarkoitus hankkia kokonaistoimituksena tarjouskilpailun perusteella.

Osallistumishakemukset oli laadittu huolellisesti, mikä on selkeä osoitus yritysten halusta kilpailla ja toimia LV2020- taistelujärjestelmän kokonaistoimittajana. Yritykset vastasivat kaikkiin esitettyihin kysymyksiin tarkasti ja monelta osin ylittivät hankkeen odotukset.

Logistiikkalaitos on aloittanut osallistumishakemusten arviointityön alusten loppukäyttäjien kanssa. Arvioinnin tulokset käsitellään tulevan kevään aikana, jolloin valitaan yritykset, joilta pyydetään tarjous. Neuvotteluvaiheen päätteeksi on tarkoitus solmia hankintasopimus valitun tarjoajan kanssa vuoden 2018 aikana.

Osallistumishakemuksissa yritykset sitoutuivat LV2020-hankkeen aikatauluun ja rahoituskehykseen. Tämä osoittaa muun muassa, että yritykset näkevät hankkeen toteuttamiskelpoisena ja että tarvittava suorituskyky tullaan saavuttamaan annetuissa rahoituskehyksissä.

Osana vastauksia yrityksiä pyydettiin laatimaan suunnitelmansa suomalaisen teollisuuden osallistumisesta projektin toteutukseen. Vaatimuksella pyritään varmistamaan LV2020 -projektin ase- ja sensorijärjestelmille riittävä kotimainen kunnossapito- ja korjauskyky kaikissa tilanteissa.