Hyppää sisältöön

Ändring i utbildningen för cyberbeväringar – sök i fortsättningen före tjänstgöringen

Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Utgivningsdatum 24.9.2021 10.02
Pressmeddelande
Kuvituskuva jossa varusmies tietokoneen ääressä.

Ansökningen till Försvarsmaktens utbildning för cyberbeväringar förnyas. I fortsättningen söker man till cyberbeväring genom ansökan till specialtrupper redan innan tjänstgöringen börjar. Ansökningstiden till tjänstgöring som cyberbeväring som inleds i juli 2022 och i januari 2023 är nu öppen fram till den 31 januari 2022.

Varje år utbildas två kontingenter till cyberbeväringar och för varje kontingent väljs genom inträdesprov 15-20 lämpliga sökande. Cyberbeväringar tjänstgör 255 dygn. Från varje kontingent utbildas också några beväringar för ledaruppgifter och deras tjänstgöringstid är då 347 dygn.

Cyberbeväringarnas tjänstgöring är mångsidig

Utbildningen är praktiskt inriktad och mångsidig och består av undervisning i IT-teknik, datasäkerhet och cybersäkerhet. Utbildningen omfattar bland annat delområdena webbteknik och operativsystem, underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor (OSINT), krypteringssystem, principerna för skydd, kontrollrumsverksamheten och projektarbete. 

Cyberbeväringarna inleder sin tjänstgöring vid Pansarbrigaden där de genomgår en sex veckor lång grundutbildning för soldat under rekrytskedet. Därefter fortsätter cyberbeväringarna med en 12 veckor lång specialutbildning vid Ledningssystemskolan i Riihimäki. 

Efter specialutbildningen fungerar de i Försvarsmaktens olika typer av cyberuppgifter runt om i landet under sin trupputbildningsperiod eller chefsperiod. I cyberbeväringarnas tjänstgöring ingår till exempel kontrollrums- och projektuppgifter samt nationella och internationella cyberövningar. Efter beväringstjänsten placeras cyberbeväringarna i cybertrupperna i reserven och de har även möjlighet att söka jobb inom cyberverksamheten vid Försvarsmakten.

En förutsättning för att tjänstgöra i cyberuppgifter är goda IT-kunskaper. Den sökande bör ha kunskaper i och erfarenhet av ett eller flera delområden inom IT-teknik, såsom till exempel programmering, webbteknik, operativsystem eller underhåll av servrar och terminaler. 

Till utbildningen söker vi motiverade och teknikintresserade personer som sedan tidigare har kunskaper i IT-teknik och som är villiga att fortsätta utvecklas. Man behöver inte vara färdig expert inom alla delområden och de sökandes kompetensprofiler kan skilja sig mycket från varandra eftersom kompetensen inom cyberförsvar fördjupas under utbildningen.

Så här söker du till utbildningen för cyberbeväringar från och med hösten 2021
• Cyberbeväringarna är en specialtrupp dit man söker genom ansökan till specialtrupper. Genom den ansökan som nu är öppen väljs beväringar till kontingenterna 2/22 och 1/23.
• Till utbildningen för cyberbeväringar söker man i första hand innan militärtjänstgöringen inleds. Också personer vars militärtjänstgöring redan har inletts kan söka till specialtrupperna.
• Skicka in din ansökan före den 31.1 via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi/sv/framsida ”Ansökan till specialtrupper” eller i pappersversion på en blankett som du vid behov får från regionalbyrån eller som du själv kan skriva ut på adressen https://puolustusvoimat.fi/sv/blanketter ”Ansökan till specialtrupper”. 
• Utgående från ansökningarna kommer en del av de sökande att i mars kallas till urvalsprov som räcker en dag. Genom urvalsprov väljs de mest lämpade ut till utbildningen för cyberbeväringar och förordnas att träda i tjänst vid Pansarbrigaden i juli samma år eller i januari året därpå.
• Cyberbeväringarna genomgår först ett normalt rekrytskede (6 veckor) vid Pansarbrigaden och därefter börjar specialutbildningen (12 veckor) vid Ledningssystemskolan.