Hyppää sisältöön

Kybervarusmiehet ja reserviläiset näyttivät osaamistaan Locked Shields 2024 -harjoituksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 26.4.2024 9.34
Uutinen

Uskottava kyberpuolustuskyky edellyttää kansainvälistä yhteistoimintaa, ammattitaitoista henkilöstöä ja reserviläisiä sekä jatkuvaa harjoittelua. Locked Shields 2024 -kyberpuolustusharjoitus tarjosi mahdollisuuden koota yhteen parhaat osaajat harjoittelemaan kansainvälisiin puitteisiin.

NATOn kyberosaamiskeskus (NATO CCDCOE) järjesti Locked Shields 2024 -kyberpuolustusharjoituksen 16.–26.4.2024. Puolustusvoimat asetti harjoitukseen pääosin reserviläisistä koostuvan Suomesta toimivan harjoitusjoukon. Harjoitusjoukkoa johti Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus. Kyberpuolustuksen joukkoihin tarvitaan monenlaisia osaajia. Locked Shields 2024 -harjoituksessa harjoittelemassa olikin mukana osaava ja innokas joukko kybervarusmiehiä sekä reserviläisiä. Lue kybervarusmies ”Tuomaksen” ja reserviläisemme alikersantti Iita Perttilän kokemuksia harjoituksesta!

Reserviläinen – alikersantti Iita Perttilä

Alikersantti Iita Perttilän arki on yhtä kyberiä. Hän opiskelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kyberturvallisuusinsinööriksi ja työskentelee Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutussuunnittelijana, jossa hänen työtehtävänsä painottuvat kyber- ja johtamisjärjestelmäalaan. Locked Shields 2024 -harjoituksessa hän oli ensikertalainen ja pääsi tänä vuonna mukaan työtehtäviensä kautta. 

 - Locked Shields 2024 -harjoituksen peliympäristö ja pelin rakenne ovat ainutlaatuisia. Näin laajoja ja kokonaisvaltaisia harjoituksia ei ole montaa. Odotin innolla, että pääsee oppimaan uutta, sillä harjoituksessa olin roolissa, joka ei ole se oma tutuin kenttä, alikersantti Perttilä kuvailee.

Osallistujat saavat kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä

Parasta Locked Shields 2024 -harjoituksessa alikersantti Perttilän mielestä on kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä.
 - Täällä pääsee puhumaan asioita NATOksi ja verkostoitumaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Harjoituksessa toimitaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa jo tiimien tasolla. Toimintatavoissa voi olla eroavaisuuksia, mutta olemme tehneet hyviä kompromisseja ja löydetty hyvä kultainen keskitie, jolla päästään voittavaan lopputulokseen, alikersantti Perttilä kertoo. 

Puolustusvoimat tekee tiivistä yhteistyötä MPK:n kanssa. Perttilä on ollut pitkään MPK:n sitoutuneena vapaaehtoisena ja päätyi tekemään opintoihinsa kuuluvan harjoittelun MPK:n keskustoimistolle. Sitä kautta avautui mahdollisuus nykyiseen työpaikkaan. Perttilän toiveena on, että kyberpuolustusta pystyttäisiin kouluttamaan enemmän ja sitä kautta voitaisiin parantaa koko yhteiskunnan kyberosaamista. 

Kybervarusmies – alikersantti ”Tuomas”

Kybervarusmiehemme ilmoittaa nimekseen Tuomas. Kyseessä on juttua varten keksitty lempinimi, sillä kybervarusmiesten henkilöllisyyttä ei haluta kertoa julkisuuteen turvallisuussyistä. Tuomas kertoo päätyneensä kybervarusmieheksi omien harrastusten ja mielenkiinnon kautta, mutta sattumallakin oli sormensa pelissä. 

Haku kybervarusmieskoulutukseen kuitenkin kannatti. Tuomaksesta on hienoa, miten jokaisen osaaminen koulutuksessa huomioidaan niin, että itsestään saa mahdollisimman paljon irti. Tuomas on erityisen innostunut mahdollisuudesta päästä itse vaikuttamaan siihen mihin omat tehtävät voisivat mahdollisesti suuntautua palveluksen loppupuolella.
- Koen, että tässä roolissa olen eniten hyödyksi puolustusvoimille ja pääsen haastamaan itseni sekä antamaan kaikkeni, Tuomas toteaa.

Locked Shields on kybervarusmieskoulutuksen näytön paikka

Kybervarusmieskoulutuksen aikana Tuomas on päässyt esimerkiksi tutkimaan kyberpuolustuksen tilaa ja tietoturvan tasoja sekä testaamaan erilaisia järjestelmiä. Samaa oli luvassa myös Locked Shields 2024 -harjoituksessa, joka on osa Tuomaksen palvelusta. Hän on innoissaan siitä, että harjoituksessa ei olla vain katselemassa ja seuraamassa sivusta, vaan osallistutaan harjoituksen toimintaan muun joukon mukana. Kyvykkäät ihmiset sijoitettiin harjoituksessa heille sopiviin tehtäviin puolustusvoimien tarpeet huomioiden.

Tänä vuonna Suomi osallistui Locked Shields -harjoitukseen yhdessä Puolan kanssa. Joukkueen yhteisenä kielenä oli englanti, jotta kaikki pysyivät tilanteen tasalla. Englannin käyttäminen on Tuomakselle luontevaa, koska suurin osa kyberalan termistöstä on muutenkin englanniksi.
- Jaettu tiimi Puolan kanssa on antanut uusia näkökulmia muun muassa ongelmien ratkaisuun. Yhteistyö on opettanut ainakin, miten asioita voi lähestyä eri suunnasta, Tuomas kuvailee kokemustaan kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Tuomaksen fokus tällä hetkellä on palveluksen suorittamisessa loppuun. Hän on kuitenkin varma, että kyberala kuuluu hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Hän kokee Locked Shields 2024 -harjoituksessa mukana olemisen suureksi eduksi, josta on hyötyä tulevaisuudessa myös siviilielämässä.
 

´