Hyppää sisältöön

Kyberpuolustuksen ja yhteistyön ytimessä – PIA SecD-Day Hackathon 2024

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 6.2.2024 13.46
Tiedote
Puolustustusvoimien vapaaehtoisen harjoituksen osallistujat kantavat varusteitaan PIA SecD-Day Hackathonissa.
PIA SecD-Day Hackathon alkoi varusteiden noudolla.

Puolustusvoimat järjesti yhdessä PIA ry:n ja kumppaniyritysten kanssa kyberpuolustusaiheisen PIA SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024 Espoossa.

Tapahtumaan kutsuttiin Suomessa toimivia yrityksiä, oppilaitoksia ja erilaisten kollektiivien muodostamia joukkueita. Yhteensä hackathoniin osallistui kymmenen joukkuetta, jotka kilpailivat tapahtumassa keskenään. Osallistujien joukossa oli valtakunnallisesti merkittävää kyberosaamista monelta yhteiskunnan eri osa-alueelta. 

PIA SecD-Day Hackathon 2024 on jatkoa aiempiin samankaltaisiin tapahtumiin, mutta tänä vuonna se oli ensimmäistä kertaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen ja Johtamisjärjestelmäkoulun fasilitoima tapahtuma. Yhteistyökumppaneina tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä olivat Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry, Loihde ja LähiTapiola-ryhmä.

Vapaaehtoisella harjoituksella tuetaan kyberpuolustuksen suorituskykyä

Kutsukilpailun lisäksi hackathon oli samalla Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus, jonka johtajana toimi Johtamisjärjestelmäkoulun johtaja, everstiluutnantti Tuomas Arajuuri. Vapaaehtoisessa harjoituksessa osallistujat sitoutetaan tapahtumaan lyhyeksi, mutta intensiiviseksi ajaksi. Vapaaehtoinen harjoitus on Puolustusvoimien näkökannalta kustannustehokas ja joustava tapa järjestää tapahtuma, johon myös ne, jotka eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta, ovat tervetulleita. 

Harjoituksessa Puolustusvoimien tavoitteena oli kehittää kybersuorituskykyjä, perehdyttää vapaaehtoisia kyberpuolustuksen tehtäväkenttään sekä tunnistaa asevelvollisia kyberreserviin ja vapaaehtoisia puolustusvoimien kyberjoukkoihin. 

– Harjoitus onnistui yli odotusten ja yhteistyö sujui loistavasti tapahtumaa tukeneiden yritysten kanssa. Hackathonin tehtävät ja kohdeympäristö tarjosivat sopivasti haastetta joukkueille, everstiluutnantti Tuomas Arajuuri kertoi tyytyväisenä.

Hackathonin teemana oli joukkojen tukeminen kybersuorituskyvyillä laaja-alaisen vaikuttamisen (LAAVA) torjunnassa. Toiminnan kehyksenä oli taistelutekninen taso, jolla tarkoitetaan komppanian tai ryhmän kokoisia joukkoja ja niiden käymän taistelun tukemista kybersuorituskyvyillä. Harjoituksesta saatuja tuloksia hyödynnetään Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisessä ja mahdollisesti kriittisestä infrastruktuurista vastaavien toimijoiden yhteisoperaatioissa. 

Kohdeympäristön perustana autenttisuus

Menestyäkseen kilpailussa joukkueiden oli tuettava viranomaisia suorittamalla kybertiedustelua sekä löydettävä haavoittuvuuksia ja puutteita tehtävän kohteena olleesta kyberfyysisestä järjestelmästä. Lisäksi fyysiseen kohteeseen oli valmisteltava huomaamaton pääsy.

Kohdeympäristön tapahtumaan toteutti kotimainen Loihde, jonka lähtökohtana oli luoda mahdollisimman todenmukainen ja aito tehtäväympäristö joukkueiden ratkaistavaksi. Loihde päämiehineen hyödyntää hackathonin aikana tehtyjä havaintoja tietoturvan parantamiseksi. 

– Olemme etuoikeutettuja, kun saamme olla mukana edistämässä yhteiskuntavastuuta turvallisuuden rakentajana, myös tällaisessa tapahtumassa. Hienoa, että pääsimme käyttämään ydinosaamistamme kokonaisturvallisuuden saralla yhteiseen hyvään. Tämä on alalla loistava tapa kasvattaa järjestelmien kybersietoisuutta ja kehittää omaa ammatillista osaamistamme, kertoi Loihteen avainasiakaspäällikkö Paavo Aho.

Hackathonissa toimintaa simuloitiin suljetussa ympäristössä toimisto-olosuhteissa. Tilat tapahtumalle tarjosi LähiTapiola-ryhmä, jolla on paljon kokemusta vastaavanlaisten tapahtumien järjestämisestä. 

–  Yhteistyö puolustusvoimien kanssa oli opettavaista ja oli ilo olla mahdollistamassa tapahtumaa. Digitalisaatio etenee nyt sillä vauhdilla, että uusia keinoja ja uudenlaista yhteistyötä julkisorganisaatioiden ja yritysten välillä tarvitaan kyberturvallisuuden parantamiseksi. LähiTapiolan vuosittaiset Hack Day -tapahtumat ja jatkuva hakkeriyhteistyö ovat opettaneet meille, että yhteistyöstä hyötyvät niin järjestäjäosapuolet kuin hakkeritkin. Kyberturvallisuuden tulevaisuus koostuu avoimuudesta, rohkeudesta ja innovoinnista, kertoi LähiTapiolan johtaja Leo Niemelä.

Hackathon antaa mahdollisuuden omien taitojen kehittämiseen

Muutama tapahtuman osallistujista kertoi olleensa Puolustusvoimien harjoituksissa aiemminkin ja pitävänsä niitä hyvin järjestettyinä. Yhteistä osallistujille ja järjestäjille oli innostus maanpuolustusta kohtaan. Kyberreservin tehtävätkin kiinnostivat useita.

Suurin osa oli lähtenyt tapahtumaan ennen kaikkea kehittämään ja testaamaan omaa osaamistaan. Kyberpuolustuksen kenttä on niin laaja, että opittavaa riittää osallistujien mukaan loppuelämän ajaksi – varsinkin, kun teknologia kehittyy koko ajan. Hackathonin tehtävät koettiin erittäin haastaviksi ja ne kirvoittivatkin välillä tuskan hien otsalle. 

– Ainakin tässä on huomannut, mitä taitoja on vielä kehitettävä, totesi eräs osallistujista.

Puolustusvoimat on valmistautunut jatkamaan parhaiten menestyneiden joukkueiden kanssa neuvotteluita mahdollisen suorituskyvyn kehittämisestä tilaisuuden teemaan liittyen.
 

´