Hyppää sisältöön

Utnämningar till generalstjänst och beordran till uppdrag inom Försvarsmakten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 26.8.2022 12.01
Pressmeddelande

Republikens president har den 26 augusti 2022 beslutat om följande utnämningar till generalstjänst och beordran till uppdrag inom Försvarsmakten:

Generallöjtnant Kim Erkki Akseli Jäämeri utnämns till generalstjänst för tiden 1.1.2023-31.3.2026 och beordras till Finlands militärrepresentant i EU och Nato från och med 1.1.2023, generalmajor Mikko Petteri Heiskanen beordas till Försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med 1.1.2023, samt generalmajor Janne Alpertti Jaakkola utnämns till generalstjänst för tiden 1.1.2023-31.12.2027 och beordras till Försvarsmaktens strategichef från och med 1.1.2023. 

Generallöjtnant Kim Jäämeri (f. 1964) har verkat som Försvarsmaktens strategichef sedan år 2017. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Flygvapnet och som operationschef, kommendör för Satakunta flygflottilj samt som chef för de nationella försvarskurserna vid Försvarshögskolan. Han befordrades till generallöjtnant år 2017.

Generalmajor Mikko Heiskanen (f. 1963) har verkat som Finlands militärrepresentant i EU och Nato sedan år 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Huvudstabens ledningssystemchef, chef för Försvarsmaktens ledningssystemcenter samt som biträdande avdelningschef vid Huvudstaben. Han blev befordrad till generalmajor år 2020.

Generalmajor Janne Jaakkola (f. 1967) har verkat som Huvudstabens planeringschef sedan år 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Huvudstabens logistikchef, sektorchef vid Huvudstaben, kommendör för Björneborgs brigad samt som äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet. Till generalmajor befordrades han år 2021.