Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kenraali Kivisen puhe 231. Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Pääesikunta 11.11.2019 8.30
Puhe

Kenraali Kivisen puhe 231. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Säätytalolla Helsingissä 11. marraskuuta 2019

Herra ministeri,
hyvät 231. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat,
hyvät naiset ja herrat!

Herr minister,
bästa deltagare i den 231:a riksomfattande försvarskursen,
mina damer och herrar!

Tiedon määrä ja saatavuus vaikuttavat merkittävästi sodankäyntiin. Tuotamme tietoa niin valtavia määriä, ettei sen käsittely ja analysointi ole enää mahdollista ilman digitalisaatiota ja tekoälyteknologiaa.

Sodan kuvan osalta kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jossa tiedon analysointikyky kasvattaa operaatiotempoa ja muuttaa operaatioiden suunnittelua ja johtamista. Tulevaisuudessa uudet tiedustelu- ja valvontasensorit havaitsevat taistelukentän kohteet entistä paremmin. Kattava sensoriverkko välittää tiedon havainnostaan verkoston muille sensoreille, joukoille ja järjestelmille. Tekoäly analysoi tietoa keskeytyksettä ja arvioi tehokkaimman, nopeimman ja turvallisimman tavan vaikuttaa kohteeseen. Valittuun kohteeseen vaikutetaan tarkasti tarvittaessa useilla järjestelmillä lyhyellä viiveellä.

Operaatiotempon ja vaikutuskyvyn lisäksi digitalisaatio mahdollistaa järjestelmien aiempaa paremman toiminnallisen hajauttamisen. Verkoston eri osat pystyvät toimimaan itsenäisesti ja tarvittaessa korvaamaan toistensa ominaisuuksia. Siten uusista järjestelmistä rakennetaan entistä taistelunkestävämpiä vastustajan vaikutukselle.

Tekoälyä hyödynnetään automaattisesti kerättävän tietomassan analysointiin ja päätöksenteon tukeen. Paremman tilanneymmärryksen lisäksi tekoäly tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja operaation suunnittelua varten.

Digitalisaation ja tekoälysovellusten kehitykseen on useita syitä. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, kun lähes jokainen ihminen ja useat laitteet ovat yhteydessä verkkoon. Sensorien valikoima ja tarkkuus paranevat samalla kun niitä tuotetaan aiempaa edullisemmin. Kvanttitietokoneiden ja 5G-yhteyksien kehitys lisäävät toteutuessaan tietokoneiden laskenta- ja prosessointikykyä sekä verkkoyhteyksien suorituskykyä. Lisäksi sovelluksia käyttävien ihmisten osaaminen mahdollistaa laitteiden ohjelmoinnin ja tiedon hyödyntämisen aiempaa tehokkaammin.

Digitalisaatio mahdollistaa myös järjestelmien käytön kansainvälisten sopimusten tai etiikan vastaisesti. Eettisesti arveluttava tilanne voi muodostua, mikäli vastustaja antaa autonomisten, tappavaa voimaa käyttävien järjestelmien toimia tekoälyn päätösten perusteella ilman ihmisen osallistumista. Toisena esimerkkinä on kyberympäristössä tapahtuva tiedustelu ja vaikuttaminen, johon digitalisaatio ja tekoäly luovat aivan uusia mahdollisuuksia ja uhkia.

Digitalisaatio tuottaa myös paljon hyvää erityisesti näin rauhan aikana. Puolustusvoimien kannalta digitalisaation tavoitteena on myös normaalioloissa organisaation toiminnan tehostaminen. Tulevaisuudessa teknologia etsii tiedon, luokittelee sen valmiiksi ja antaa ennakkoilmoituksen tulevasta sekä arvion toimintavaihtoehdoista, jolloin henkilöstö pääsee keskittymään olennaiseen eli tiedon analysointiin, päätöksentekoon ja johtamiseen.

Käytännössä digitalisaatio näkyy jo nyt Puolustusvoimien toiminnassa muun muassa parempina asevelvollisten asiointi- ja informaatiopalveluina, mobiilisovellusten käyttönä henkilöstön rekrytoinnissa sekä pilvipalveluiden hyödyntämisenä tiedon varastoinnissa ja käytössä. Tulevaisuudessa tekoälyllä tuettava

kaluston ennakoiva kunnossapito johtaa parempaan kustannustehokkuuteen ja materiaaliseen valmiuteen. Koulutuksessa virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tehostavat sekä omatoimista että joukon harjoittelua.

Suomessa on hyvät edellytykset digitalisaation käyttöönottoon kansalaistemme korkean koulutustason ja valmiuksien ansiosta. Vaikka digitalisaatio ja tekoäly toisivat mahdollisuuksia järjestelmien toimintaan täysin itsenäisesti, Suomessa pidetään huolta siitä, että ihminen on digitalisaatiossa aina isäntänä, jota uusi teknologia palvelee.

Hyvät kuulijat

Digitalisaatio ja tekoäly on ansaitusti nostettu Suomen EU-puheenjohtajuuskauden yhdeksi pääteemaksi. Suomi laati yhdessä Ranskan, Saksan, Hollannin ja Viron kanssa aihetta käsittelevän ajatuspaperin, joka julkaistiin EU-puheenjohtajakauden alussa. Tarkoituksena on lisätä EU-maiden välistä keskustelua digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksista ja uhkista sekä digitalisaatioon liittyvistä eettisistä kysymyksistä sotilaallisessa ympäristössä. Keskustelun tuloksena jäsenmaat voivat tehdä aiempaa laajempaa yhteistyötä digitalisaation ja tekoälyn parissa EU:n puolustuksen kehittämiseksi.

Arvoisat maanpuolustuskurssin osallistujat

Olette tänään kuulleet tulevaisuudennäkymiä kyberturvallisuudesta ja digitalisaatiosta. Ilmiöinä ne liittyvät toisiinsa, sillä digitalisaation kehitys luo uusia mahdollisuuksia myös kybersodankäynnille. Niihin liittyvät turvallisuusuhkat ovat vaikeasti ennustettavissa, varoitusajoiltaan lyhyitä ja seurannaisvaikutuksiltaan arvaamattomia. Siksi kansallinen varautuminen, viranomaisten välinen yhteistyö ja Suomen kokonaisturvallisuuden malli ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Maanpuolustuskurssilla käsittelette maamme parhaiden asiantuntijoiden johdolla kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisiä aiheita sekä vierailette niihin liittyvissä avainkohteissa. Kurssin aikana konkretisoituu, mitä varautuminen ja kokonaisturvallisuus tarkoittavat yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten kannalta. Kurssi tulee osoittamaan, että tämän päivän moniulotteisiin uhkiin pystytään vastaamaan ainoastaan kaikkien toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä.

Maanpuolustuskurssit ovat olleet kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa vuodesta 1961 alkaen. Se kertoo osaltaan kurssien merkityksestä maamme turvallisuuden ja varautumisen edistämisessä läpi vuosikymmenien. Tietojeni mukaan täällä on tänään läsnä peräti 19 edustajaa 100 kurssia vanhemmalta maanpuolustuskurssilta. Osallistumisenne tilaisuuteen on erinomaisen hieno osoitus kurssilla muodostuvasta maanpuolustuskurssihengestä.

Bästa deltagare i den 231:a riksomfattande försvarskursen

Jag önskar er varmt välkomna till den riksomfattande försvarskursen. Kursen är för er del en stor tidsmässig uppoffring för vår övergripande säkerhet. Ni kommer att genomgå er kurs i en situation som säkerligen motiverar er att fördjupa er i övningarna och diskussionerna under kursen.

Gör det mesta av de kommande veckorna. Skapa nätverk och bli vänner med varandra. Visa er egen kompetens och utmana föreläsarna. Framför allt, fördjupa er egen uppfattning om vår säkerhet som helhet. Jag önskar er framgång i studierna!

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille.