Hyppää sisältöön

Kenraali Kivinen: Hyvänolon tunteeseen ei ole muuttuvassa maailmassa varaa

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 16.8.2021 15.08
Tiedote

Puolustuksemme perustana ovat edelleen tunnetut strategiset valintamme, joiden taustalla on kansalaisten maanpuolustustahto. Hyvänolon tunteeseen ei ole kuitenkaan muuttuvassa maailmassa varaa, totesi Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen puheessaan 236. Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 16.8.2021.

Puolustuksen toteuttamistapoja on Kivisen mukaan kehitettävä toimintaympäristön, teknologian, sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti.
Puolustusvoimien näkökulmasta on syytä todeta valtioneuvoston selontekojen tarpeellisuus. Parlamentaarinen hyväksyntä ja pitkäjänteisen sitoutuneisuus ovat Puolustusvoimille tärkeitä. Tällä hallituskaudella on jo laadittu ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä sisäisen turvallisuuden selonteko.
Tulevassa puolustusselonteossa linjataan Suomen puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen päälinjat tällä vuosikymmenellä. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä.
Asevelvollisuutta selvittävä parlamentaarinen komitea tarkastelee laaja-alaisesti asevelvollisuutta ja maanpuolustusvelvoitetta. On hyvä, että tämä selvitys tehdään. Asevelvollisuutta on kehittävä ajassa eläen ja sillä pitää olla kansan tuki. Siksi on tärkeää, että komitean tulevista suosituksista käydään laaja keskustelu unohtamatta sitä, että asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. 
HX-hankkeessa taas kyse ei ole pelkästään ilmapuolustuksesta vaan laajemmin koko puolustusjärjestelmään vaikuttavasta kokonaisuudesta. HX on siis puolustusvoimallinen suorituskyky, jota ilmavoimat operoi.  On luonnollista ja ymmärrettävää että tämän mittaluokan hankinnasta käydään kriittistäkin keskustelua. Puolustusvoimien tavoitteena on aina rakentaa oloihimme sopiva ja toimintaympäristöä vastaava kokonaisuus, ei pelkästään valita puolustushaaran tai aselajin optimiratkaisua.  
Monialaisiin uhkiin vastaaminen edellyttää myös tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaat jakavat yhteisen taustan ja turvallisuushaasteet. Pohjoismaiden samankaltaisuuden takia yhteiskuntien uhkakuvat, riskit ja haavoittuvuudet ovat samantyyppisiä kaikissa Pohjoismaissa.
Eri osallistumiskokoonpanoissa tehtävä yhteistyö vahvistaa kaikkien Pohjoismaiden turvallisuutta.  Keskeistä on turvallisuuden ja vakauden lisääminen lähialueillamme Pohjois-Euroopassa, Itämerellä ja arktisella alueella. Jos tilanne siitä huolimatta kriisiytyy, poliittisilla päättäjillä on keinovalikoimassa mahdollisuuksia syvempää yhteistyöhön myös poikkeusoloissa.
Tämän vuoden Suomen Nordefco puheenjohtajuuskauden teemoista nostan esiin yhden - Green Defence. Ilmastomuutoksen hillitsiminen vaikuttaa kaikkien asevoimien toimintaan. Pohdimme yhdessä, kuinka tässä asiassa tulee edetä. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu kestävän kehityksen periaatteita noudattava operatiivinen toiminta, Kivinen tiivisti.

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan

´