Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kenraali Jarmo Lindbergin puhe Puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmuksessa 31.7.2019

Puolustusvoimat
1.8.2019 11.01
Tiedote

(Väistyvän Puolustusvoimain komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin puhe Puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmuksessa 31.7.2019 Santahaminassa Helsingissä)

Herra kenraali, hyvät palvelustoverit
Herr general, mina damer och herrar

Komentajakauteni alkoi toimintaympäristön muutoksen yhteydessä. Samanaikaisesti puolustusvoimauudistuksen toimeenpano oli täydessä käynnissä. Puolustusvoimien henkilöstö toimi tehokkaasti uudessa tilanteessa ja rakensi Puolustusvoimista vahvan valmiusorganisaation.

Muutos on ollut käänteentekevä puolustuskykymme kannalta: henkilökunta ja varusmiehet ovat päivittäin toimintavalmiina, reserviläiset voidaan käskeä nopeasti palvelukseen, joukot on koulutettu ja varustettu, ja joukkojen materiaali on korkeatasoista. Kuvaa täydentää valtionjohdon tuki ja luottamus Puolustusvoimia kohtaan sekä kansalaisten vahva maanpuolustustahto. Kokonaisuudessaan viesti on selvä: Suomi pystyy ja on valmis puolustamaan itsenäisesti omaa maataan.

Vuosien ja vuosikymmenien aikana olemme saaneet hiottua Puolustusvoimista ketterän, suorituskykyisen ja kansainvälisesti arvostetun organisaation. Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten yhteistyö on monipuolista ja käytännönläheistä, ja yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tuottaa parempaa tilannekuvaa, osaamista ja suorituskykyä tiedonvaihdon, harjoituksen ja materiaaliyhteistyön ansiosta.

Vuosien ja vuosikymmenien aikana olemme saaneet hiottua Puolustusvoimista ketterän, suorituskykyisen ja kansainvälisesti arvostetun organisaation.

Herr General - Vid detta tillfälle vill jag tacka ÖB för intensifieringen av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige, i synnerhet inom utbildnings- och övningsverksamheten samt inom lägesbildssamarbetet. Vårt samarbete har varit pragmatiskt och fruktbart.

Minulla on ollut etuoikeus saada palvella isänmaata monipuolisissa tehtävissä hyvien ihmisten ympäröimänä - hyvät palvelustoverit, ymmärtävät ja ammattitaitoiset esimiehet sekä aktiiviset ja osaavat alaiset ovat tehneet 40 palvelusvuodestani muistorikkaat. On ollut kunnia saada tehdä töitä teidän kanssanne pitkän virkaurani aikana. Olen kiitollinen Puolustusvoimien henkilöstön osoittamasta ammattitaidosta ja vastuullisuudesta komentajakauteni aikana.

Puolustusvoimissa yhdessä tekeminen on aina ollut positiivinen voimavara. Toivon, että toimitte jatkossakin sen mukaisesti - kannetaan vastuu itsestä ja muista, autetaan ja kannustetaan palvelustovereita sekä kohdellaan muita ihmisiä oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Kiitän kaikkia niitä henkilöitä, jotka takaavat Puolustusvoimien torjuntakyvyn ja jatkuvan valmiuden. Puolustusvoimien ammattihenkilöstö tekee pyyteettömästi töitä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.
Ympärivuorokautinen valvonta, tilannekuvan kokoaminen ja analysointi sekä kärkisuorituskykyjen käyttövalmius takaavat, että yhteiskunta ja kansalaiset voivat toimia rauhan ajan tehtävissä ja askareissa.

Haluan korostaa erityisesti reserviläisten merkitystä. Sodan ajan tehtäviin koulutettu osaava ja motivoitunut reserviläinen on ratkaisevassa asemassa puolustuskykymme kannalta.  Varusmieskoulutus ja reservin kertausharjoitukset ovat kaiken suorituskyvyn perustana, ja tästä syystä niiden määrä ja laatu pitää säilyttää korkealla tasolla.

Haluan korostaa erityisesti reserviläisten merkitystä.

Asevelvollisten koulutuksessa olemme jo panostamassa tulevaisuuteen. Koulutus 2020 on merkittävämpi muutos kuin ehkä vielä tiedostetaan. Sen avulla uudistetaan koulutuksen rakenteita, modernisoidaan opetusmenetelmiä, kehitetään henkilöstön toimintakykyä sekä ylläpidetään koulutusjärjestelmä nykyaikaisena ja toimivana.

Kiitän maamme poliittista johtoa saadusta strategisesta ohjauksesta sekä resursseista Suomen puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä varten. Puolustuskyvyn rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat harkittuja, vakaita muutosaskelia, koska rakennettujen suorituskykyjen kanssa toimitaan vuosikymmeniä. Juuri tällä tavoin valtionjohto on toiminut asettamalla Puolustusvoimille suuntaviivat selonteoissa sekä kohdentamalla tarvittavat resurssit kehitystyötä ja operatiivista toimintaa varten.

Luovutan puolustusvoimain komentajan tehtävät seuraajalleni, kenraali Kiviselle tyytyväisin mielin. Toivotan hänelle menestystä vaativassa virassa. Samalla toivotan Puolustusvoimien henkilöstölle voimia ja sitkeyttä puolustusvalmiuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseen. Kiitän kaikkia Puolustusvoimien yhteistyökumppaneita erinomaisesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Olkoon teidän kaikkien työ Suomen itsenäisyyden ja Puolustusvoimien tulevaisuuden turvaamiseksi mielenkiitoista ja tuloksekasta.