Hyppää sisältöön

Givande av internationellt bistånd är ny uppgift för Försvarsmakten

Huvudstaben
5.3.2018 9.54
Pressmeddelande

Försvarsmaktens nya uppgift att medverka i givandet och mottagandet av internationellt bistånd förbereds via det internationella övningssamarbetet. Den högsta statsledningen behöver till stöd för beslutsfattandet en heltäckande lägesbild, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg vid öppnandet av 225:e Nationella försvarskursen i Helsingfors den 5 mars 2018.

Försvarsmaktens nya uppgift skapar grunden för andvändandet av den militära förmågan för att bistå en annan stat då särskilt beslut om detta fattas. Givandet eller mottagandet av bistånd täcker den militära verksamhetens alla delområden. Reformen berör även det internationella myndighetssamarbetet.

En av de för Försvarsmakten viktigaste lagstiftningsreformerna, som ännu är på hälft är militärunderrättelselagen. Ett snabbt ikraftträdande av lagen är av yttersta vikt för Försvarsmakten. En heltäckande och aktuell lägesbild över verksamhetsomgivningen är av nöden till stöd för den högsta statsledningens och militärledningens beslutsfattande.

- Datanätverken har blivit krigsskådeplats och datanärverkstrafiken ett effektivt stridsmedel. Militära underrättelseuppgifter bör kunna sökas överallt där de rör sig, även från datanätverk och -system, sammanfattade Lindberg.

Kommendörens för försvarsmakten tal i sin helhet (på finska)