Hyppää sisältöön

Julkaisu Venäjän ICT-infrastruktuurista ja sen kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 1.11.2023 14.44
Tiedote

Juho Niskanen tarkastelee julkaisussaan Venäjän ICT-infrastruktuurin nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä sekä sitä, kuinka Venäjä on onnistunut korvaamaan tuontituotteet.

Julkaisun keskeisin tavoite on kuvata ja havainnollistaa Venäjän teknistä ICT-infrastruktuuria. Toisena tavoitteena on arvioida Venäjän ICT-infrastruktuurin muutoksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä aina 2030-luvulle asti. Julkaisussa painottuu Venäjän ICT-teknologia, ohjelmistot ja ICT-järjestelmät.

Julkaisussa esitetään, että Venäjällä on toimiva ICT-infrastruktuuri, joka perustuu kuitenkin pääasiassa ulkomaiseen ICT-teknologiaan. Venäjän ICT-teknologian tuontituotteiden korvausohjelma on toiminut vain joidenkin ohjelmistojen osalta, joten Venäjä on erittäin riippuvainen ulkomaisesta ICT-teknologiasta.

Useat rakenteelliset ongelmat ja lännen pakotteet rajoittavat Venäjän kykyä kehittää pitkälle edistynyttä ICT-teknologiaa tulevaisuudessa. Venäjä todennäköisesti jatkaa edelleen laitonta, harmaita reittejä pitkin tapahtuvaa ICT-tuotteiden maahantuontia. Kiina tulee näyttelemään yhä tärkeämpää roolia Venäjän ICT-komponenttien ja -tuotteiden tuotannossa tulevaisuudessa.

Venäjä jatkaa kontrollin tiukentamista omassa internetsegmentissään ottamalla käyttöön yhä tehokkaampia sisällön kontrollointijärjestelmiä ja parantamalla jo olemassa olevia järjestelmiä. Tulevaisuudessa Venäjän internetsegmentti tulee kasvavassa määrin sisältämään digitaalisia palveluita ja sisältöä, joita tuottavat Venäjän valtion kontrolloimat yritykset.

Venäjän ICT-käytäntöjä ja -lakeja tarkastellaan julkaisussa vain siinä määrin kuin se on tarpeellista. Julkaisu käsittelee pääasiassa Venäjän siviilipuolen ICT-teknologiaa. Sotilaspuolen ICT-teknologia rajautuu tarkastelun ulkopuolelle, koska sitä ei ole mahdollista käsitellä riittävän yksityiskohtaisesti tämän julkaisun laajuudessa. 

Tämä julkaisu perustuu pääosin Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen informaatiotekniikkaosaston tutkimusraportteihin tutkimusprojektista Kybersodankäyntikyvyn merkittävät muutokset, joka on ollut osa laajempaa informaatiotekniikkaosaston kybertutkimusta. Julkaisun perustana toimivat tutkimusraportit on kirjoitettu vuosina 2021–2023. Julkaisun lähteet ovat pääasiassa venäläisiä avoimien lähteiden julkaisuja.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja 15:
Juho Niskanen: Russia’s ICT-infrastructure and Its Development Prospects in the Near Future

Lisätie​​​toja
Informaatiotekniikkaosaston tutkija YTM Juho Niskanen.

Tutustu myös tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa aiemmin ilmestyneisiin julkaisuihin.​


 

´