Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Julkaisu: Systeemisen suunnittelun menetelmät Venäjän asevoimien kehittämisessä

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
20.12.2016 11.47
Tiedote

Aleksi Päiväläisen julkaisussa tarkastellaan systeemisen suunnittelun menettelyjen hyödyntämistä Neuvostoliitossa ja Venäjän federaatiossa. Julkisiin, mutta alkuperäisiin venäjänkielisiin lähteisiin, perustuvan analyysin päähavainto on metodologinen samankaltaisuus länsimaisen kehittämistoiminnan ja materiaalisen suorituskyvyn rakentamisen osalta.

Systeeminen suunnittelu (Systems Engineering) on jo pitkään ollut merkittävässä roolissa länsimaisten asevoimien suorituskyvyn ja järjestelmien kehittämisessä. Arkkitehtuuriohjauksen merkitys on edelleen korostunut viimeisten 20 vuoden aikana. Näiden menetelmien historiallinen kehitys ja nykytila länsimaissa tunnetaan pääpiirteittäin varsin hyvin. Sen sijaan vastaava kehitys Venäjällä on pitkälti ollut pimennossa. Tämä eksploratiivinen tietopohjatutkimus pyrkii luomaan yleiskäsityksen itänaapurin kehityksen historiasta ja nykypäivästä.

Venäjällä ja Neuvostoliitossa systeemisen suunnittelun ja sen kaltaisia menetelmiä on sovellettu 1960-luvulta alkaen. Elinjaksonhallinnan osalta Venäjän asevoimissa on käynnissä uuden elinjaksomallin sisäänajo.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Venäjän asevoimien sotavarustuksen kehittäminen tukeutuu monilta osiltaan menetelmiin, jotka periaatetasolla muistuttavat paljolti länsimaiden suorituskykyperusteista suunnittelua. Asejärjestelmien hallinnassa ollaan siirtymässä kohti kokonaisvaltaista elinjaksoajattelua, joka kattaa kaikki elinjakson vaiheet tutkimuksesta luopumiseen. Toisaalta siinä merkityksessä kuin asia länsimaissa ymmärretään, Venäjällä ei näytetä hyödynnettävän arkkitehtuurin ja sosio-teknisten järjestelmien hallinnan menetelmiä. Voidaan pikemminkin sanoa, että kehittämisohjelmien sekä asejärjestelmien kehittämisen suunnittelussa ja ohjauksessa on selkeä pyrkimys hyödyntää systeemiseen suunnitteluun ja elinjaksoajatteluun olennaisena osana kuuluvia prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.