Hyppää sisältöön

Julkaisu sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 8.10.2018 10.45
Tiedote

Sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena -kirjassa käsitellään sotilaspsykologian tutkimusta ja soveltamista Suomen puolustusvoimista saadun kokemuksen perusteella.

Kirjan aihepiiri on laaja, minkä vuoksi ei aina pääse kovin syvälle yksittäisen teeman käsittelyssä. Tarkoitus on johdattaa lukija aiheisiin ja antaa lähtökohta syvemmälle perehtymiselle. Väheksymättä millään tavoin Suomen omista sodista saatua syvällistä kokemusta, kirjan kirjoittajat ovat vakuuttuneita siitä, että nykyinen teknistynyt sodankäynnin näyttämö on erilainen kuin se, mistä sodan jälkeen syntyneellä sukupolvella on vanhempien tai isovanhempien kokemusten kautta epäsuoria kokemuksia. Siksi kirjoittajat ovat valinneet lähtökohdaksi mahdollisimman modernin tutkimuksen, jota onkin tehty runsaasti kotimaassa ja ulkomailla.

Kirjaa on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi Puolustusvoimien tutkijoiksi koulutettavien reserviläisten opintoaineistona, upseerikoulutuksessa ja kriisinhallintahenkilöstön koulutuksessa. Kirjasta voi olla hyötyä myös muiden turvallisuusalojen opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneiden psykologeille.

Kirjan kirjoittajat ovat työskennelleet Puolustusvoimien erilaisissa asiantuntijatehtävissä vuosia ja tuntevat omien aiheittensa ajankohtaisen tutkimuksen syvällisesti. Toisaalta pienen maan tutkijoiden on perehdyttävä aiheisiinsa myös laaja-alaisesti, koska sotilaspsykologian ammattilaisten joukko on pieni. Alan harrastajien ja siitä kiinnostuneiden määrä näyttää kuitenkin nopeasti kasvavan psykologisen sodankäynnin merkityksen lisääntyessä. Siihen viittaa myös uusi käsite "hybridisota", jossa voidaan käyttää luovasti kaikkia mahdollisia valtiollisen voimankäytön muotoja, mutta ei välttämättä suoraa sotilaallista hyökkäystä. Esimerkkinä tästä on kirjan suunnittelun ajankohtana tapahtunut Krimin niemimaan miehitys, joka tehtiin pääasiassa psykologisen ja informaatiosodan oppeja noudattamalla.