Hyppää sisältöön

Julkaisu maavoimien sotilaan toimintakykyvaatimuksista

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 3.5.2019 10.56
Tiedote

Jari Haralan, Liisa Eräsen ja Tommi Ojasen kirjoittamassa julkaisussa esitellään millainen sotilas kykenee menestymään tietyissä sodan ajan tehtävissä maavoimissa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa sotilaan toimintakykyvaatimukset maavoimien varusmiesten sodan ajan tehtäviin. Lisäksi tavoitteena oli määrittää fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen liittyvät parhaat menetelmät.

Keskeiset yleiset psyykkiset, sosiaaliset ja eettiset toimintakykyvaatimukset maavoimien sotilaalle ovat tunnollisuus, sinnikkyys, älykkyys, ongelmakeskeinen selviytymiskeino, suunnittelu, emotionaalinen tasapainoisuus, optimismi, minäpystyvyys, tunteiden säätely, yhteistyövalmiudet, maanpuolustustahto ja sitoutuminen organisaatioon.

Keskeisenä tuloksena on se, että lajinomainen harjoittelu (esim. taisteluvarustuksessa maastossa tai esteradalla) sekä voimaharjoittelu kehittävät jalkaväen sotilaan toimintakykyä tehtäväradalla paremmin kuin nykyinen normin mukainen fyysinen koulutus.

Tuloksiin liittyvänä keskeisenä suosituksena on se, että alokkaiden jako eri aselajeihin tulee jatkossa perustua tehtäväkohtaisiin sodan ajan vaatimuksiin sekä tarkempaan tulevan alokkaan kyvykkyyksien selvittämiseen valintojen pohjaksi.

Julkaisu on tarkoitettu Puolustusvoimissa sotilaiden valintojen ja koulutuksen sekä operatiivisen suunnittelun parissa työskenteleville. Sitä voidaan hyödyntää myös reserviläisten ja varusmiesten piirissä.

Julkaisussa esitetyt valintakriteerit ja muut suositukset ovat tutkimusryhmän tutkimuksessaan saamia tuloksia tai johtopäätöksiä muista lähteistä kerätyistä tiedoista, eivätkä ole Puolustusvoimien virallinen kanta.

Julkaisu on julkinen lyhennelmä vuosina 2014–2017 toteutetun maavoimien toimintakykytutkimuksen loppuraportista.

Lisätietoja

Puolustusvoimien tutkimuslaitos, taistelija sodassa -tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Jari Harala, p. 0299 800.

 

´