Hyppää sisältöön

Julkaisu erikoisjoukkosotilaan toimintakyvyn kehittämisestä, ylläpidosta ja palauttamisesta

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 21.8.2023 15.46
Tiedote

Haralan, Ojasen ja Aallon julkaisu on julkinen lyhennelmä erikoisjoukkosotilaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämishankkeen loppuraportista.

Julkaisun tavoitteena on antaa lukijalle kokonaiskuva siitä, mistä elementeistä suomalaisen ammattioperaattorin toimintakyvyn koulutus muodostuu. Toimintakyvyllä tarkoitetaan Puolustusvoimissa henkilön kykyä toimia tehtävässään. Kyse on siis yksittäisen henkilön, tässä tapauksessa erikoisjoukkosotilaan toimintakyvystä. Toimintakykyinen henkilöstö muodostaa osan sotilasjoukon kokonaissuorituskyvystä ja toimintakyvyn kehittämisellä, ylläpidolla ja palauttamisella pyritään optimoimaan - kestävällä tavalla - sotilaasta saatava teho osana hänen joukkoaan. 

Operatiivinen toiminta toimintakykyvaatimusten pohjana

Jotta sotilas voi toimia omassa tehtävässään ja häntä voidaan siihen valmentaa, täytyy tuntea joukon operatiiviset vaatimukset - eli mitä joukon tulee pystyä tekemään, missä olosuhteissa, missä ajassa jne. Näiden pohjalta voidaan laatia henkilöstön valintakriteerit ja toimintakykyvaatimukset. Laadittuja vaatimuksia voidaan tutkimuksen keinoin tarkastella ja varmentaa esimerkiksi mittaamalla operaattoreiden toimintakyvyn muutoksia heidän suorittaessaan harjoituksissa joukolleen tyypillisiä tehtäviä. 

Kun on ensin mitattu sotilaiden toimintakyvyn lähtötaso, voidaan päätellä harjoituksen aikaisista ja päättymisen jälkeisistä mittauksista, onko esimerkiksi kestävyyskunto, räjähtävä voimantuotto tai kognitiivinen toiminta riittävällä tasolla suhteessa tehtävän vaatimuksiin sekä kuinka nopeasti sotilas palautuu rasituksesta ja on valmis seuraavaan tehtävään. 

Hankkeen aikana muodostettiin tavoitetasot toimintakyvyn eri osa-alueille, harjoitusohjelmat niihin pääsemiseksi, toimintakyvyn tukemisen järjestelyt sekä toimintakyvyn arvioimisen ja mittaamisen kokonaisuus.

Erikoisjoukkosotilaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämishanke toteutettiin vuosina 2019–2021. 

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja 14:
Everstiluutnantti (evp.) Jari Harala, iikuntatieteiden tohtori Tommi Ojanen ja kenttärovasti, Sotatieteiden tohtori Janne Aalto:
Erikoisjoukkosotilaan toimintakyvyn kehittäminen, ylläpito ja palauttaminen 

Lisätietoja

Liikuntatieteiden tohtori Tommi Ojanen 
Kenttärovasti, Sotatieteiden tohtori Janne Aalto

Tutustu myös tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa aiemmin ilmestyneisiin julkaisuihin.
 

´