Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Jukka Jokinen kommendör för Karelska brigaden, Sami Nurmi chef för Försvarskurserna och Torsti Astrén försvarsmaktens kommunikationsdirektör

Huvudstaben 8.7.2019 15.30
Pressmeddelande

Inom försvarsmakten har följande förordnanden till uppgifter gjorts: Den 5 juli chefen för Försvarskurserna överste Jukka Jokinen till kommendör för Karelska brigaden, samt den 8 juni försvarsmaktens kommunikationsdirektör, överste Sami Nurmi till chef för Försvarskurserna samt Björneborgs brigads stabschef, överstelöjtnant Torsti Astrén till juni försvarsmaktens kommunikationsdirektör. Alla tre förordnandena är från den 1 augusti 2019.

Överste Jukka Jokinen (född 1967) har tjänstgjort som chef för Försvarskurserna sedan 2018. Före det har han bl.a. tjänstgjort som chef för Försvarshögskolans kadettskola, sektorchef vid Huvudstaben, bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet, republikens presidents adjutant samt tjänstgjort i internationella krishanteringsuppgifter. Han befordrades till överste år 2016.

Överste Sami Heikki Nurmi född 1967) har tjänstgjort som försvarsmaktens kommunikationsdirektör sedan 2018. Tidigare har han arbetat bland annat som Europeiska Unionens militärstabs chefs assistent, bataljonskommendör vid Nylands brigad, försvarsministerns adjutant samt i internationella krishanterings- och försvarsattachéuppdrag. Han befordrades till överste år 2016.

Överstelöjtnant Torsti Aarne Heikki Astrén (född 1968) har varit stabschef vid Björneborgs Brigad sedan år 2018. Före det har han varit bl.a. lärare vid Försvarshögskolan, biträdande chef för Försvarskurserna samt verkat i internationella krishanteringsuppgifter. Han befordrades till överstelöjtnant år 2010.

överste Jokinen Jukka

överste Jukka Jokinen

överste Nurmi Sami

överste Sami Nurmi

överstelöjtnant Astrén Torsti

överstelöjtnant Torsti Astrén