Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumiin liittyvä esitutkinta on valmistunut

Pääesikunta 29.3.2019 13.14
Tiedote

Pääesikunta on aiemmin tiedottanut aloittaneensa esitutkinnan Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumista, joissa epäillään varusmiehiin kohdistunutta epäasiallista toimintaa.

Esitutkinnassa on kuulusteltu yhteensä 21 epäiltyä, joista kolme on ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Rikoksesta epäiltyjä on sekä Ilmasotakoulusta ja Porin Prikaatista. Kaikkien epäiltyjen henkilöiden osalta epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Kaikki kahdeksan asianomistajaa ovat Porin Prikaatin varusmiehiä, joiden palvelus on jo päättynyt.

Epäillyt teot tapahtuivat 26. - 27.11.2018 sotaharjoituksen yhteydessä Jämsän Hallissa. Kyse on ollut harjoituksessa tapahtuneesta Porin Prikaatin varusmiehistä koostuneiden maaliosastojen kiinniotoista ja kuulusteluista, jotka suorittivat Ilmasotakoulun varusmiehistä koostuva harjoitusjoukko. Paikalla on ollut myös joukon kouluttajina toimineita ammattisotilaita, jotka ovat valvoneet toimintaa. Tilanteessa epäillään tapahtuneen sellaisia ylilyöntejä, joiden epäillään täyttävän pahoinpitelyn ja palvelusrikoksen tunnusmerkistön. On epäiltävissä, että maaliosaston varusmiehiä on tahallaan kylmetetty riisumalla heiltä vaatteita ja kenkiä sekä pitämällä heitä pitkiä aikoja lumihangessa. Joitakin varusmiehiä oli myös pidetty lyhyitä aikoja avannossa. Osa varusmiehistä sai lieviä vammoja kylmälle altistumisesta, jotka vaativat lääkärissä käyntiä.

Esitutkinta on nyt valmistunut ja asia tulee siirtymään tutkintaa pyytäneille kurinpitoesimiehille, jotka päättävät asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjäksi on määrätty Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen.