Hyppää sisältöön

Hyvä lihaskunto ja kilpaurheilutausta suojaavat sotilaslentäjiä lentokelpoisuusrajoituksilta

Sotilaslääketieteen keskus
13.5.2019 14.43
Tiedote

Hyvä lihaskunto ja aktiivinen kilpaurheilutausta suojaavat sotilaslentäjiä tukirankavaivojen aiheuttamilta lentokelpoisuusrajoituksilta. Asia selviää Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ensi viikolla tarkastettavasta Tuomas Honkasen väitöskirjasta.

Sotilassuihkukoneiden aikaansaamat kiihtyvyysvoimat ja ilmataistelussa tehtävät tähystykset asettavat selkärangan toimintakyvylle erittäin suuret vaatimukset.

Tuomas Honkanen tutki väitöskirjassaan fyysisen suorituskyvyn ja yksilöllisen kiihtyvyysvoimakertymän yhteyttä lentopalveluksen rajoituksiin sekä tuki- ja liikuntaelimistön oireiluun. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin niskan ja selän kuormittumista sentrifugissa kiihtyvyyden lisääntyessä sekä sotilaslentäjien selän lihasten poikkipinta-alojen yhteyttä isometriseen voimantuottoon ja tukirankaperäiseen oireiluun.

Tutkimustulokset osoittivat, että sotilaslentäjävalinnan aikaisilla alhaisilla lihaskuntotestituloksilla on yhteys myöhempään, uranaikaiseen tukirankaperäiseen lentokelpoisuuden rajoittamiseen. Niin ikään alhaisella selän isometrisellä voimalla on yhteys myöhemmin ilmaantuviin alaselkävaivoihin. Tämän lisäksi havaittiin, että lentokelpoisuusrajoituksen saaneilla lentäjillä oli harvemmin kilpaurheilutausta kuin niillä, jotka eivät rajoitusta saaneet.

Tulosten mukaan hävittäjälentäjät raportoivat alaselkäkivuista potkurikalustolla lentäviä verrokkeja enemmän, mutta toisaalta suurella kiihtyvyysvoimakertymällä ei ollut yhteyttä oireiluun. Sentrifugissa suoritetuissa suurien kiihtyvyysvoimien aikaisissa lihasaktivaatiomittauksissa havaittiin, että kadetit joilla ei ollut hävittäjälentokokemusta aktivoivat korkean kiihtyvyysvoimakuorman alla enemmän niska-hartianseudun lihaksia ja aloittavat vastaponnistuksen alhaisemmalla kuormalla kuin hävittäjälentokokemusta omaavat lentäjät.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa maailmassa yksilöllisen kiihtyvyysvoimakertymän vaikutusta lentokelpoisuuden rajoituksiin. Lisäksi tutkimus toi uutta tietoa lentokelpoisuusrajoitusten ja fyysisen suorituskyvyn yhteyksistä. Tuloksia voidaan hyödyntää sotilaslentäjien valinnassa, uranaikaisen liikuntakoulutuksen suunnittelussa ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toteuttamisessa. Koska tulokset viittaavat siihen, että hyvä lihaskunto ja aktiivinen kilpaurheilutausta suojaavat myöhemmältä uranaikaiselta tukirankavaivojen aiheuttamalta lentokelpoisuusrajoitukselta, tulisi lentäjävalinnassa jatkossa huomioida lihaskunnon ja urheilutaustan merkitys. Lisäksi lentäjien tulisi panostaa uran aikana lihaskuntoharjoitteluun. Hävittäjälentäjäkoulutuksen varhaisvaiheessa suositellaan huomioitavaksi, että kokemattomat lentäjät kuormittavat itseään kokeneita lentäjiä enemmän.

Terveystieteiden maisteri Tuomas Honkasen biomekaniikan alaan kuuluva väitöskirja "Fighter Pilots’ Physical Performance and Spinal-injury Induced Flight Duty Limitations" tarkastetaan Jyväskylän yliopiston Seminaarin vanhassa juhlasalissa 24.5.2019 klo 12–15. Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Kevin J. Netto (Curtin University, Australia) ja kustoksena professori Heikki Kyröläinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7723-8

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Tuomas Honkanen
p. 0299 575 344
[email protected]