Hyppää sisältöön

HX-hävittäjähankkeen lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 29.1.2021 14.15
Tiedote
Rafale-, Eurofighter-, Gripen-, F-35- ja Super Hornet-hävittäjät HX-hävittäjähankkeen tunnuksen ympärillä

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt 29. tammikuuta 2021 HX-hankkeen viimeisen ja lopullisen tarjouspyynnön.

Lopullinen tarjouspyyntö koskee seuraavia monitoimihävittäjiä sekä niihin liittyviä järjestelmiä ja aseita: Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia), Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat) ja Saab Gripen (Ruotsi). Lopullisia tarjouksia pyydetään 30.4.2021 mennessä. 

Viimeinen tarjouspyyntö ja siihen odotettava tarjoajan sitova tarjous on HX-hankkeen tarjouskilpailun viimeinen vaihe. Tarjouskilpailu käynnistyi keväällä 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lähetettyä HX-hankkeen alustavan tarjouspyynnön ja neuvotteluvaiheiden kutsun. Tarkennettu tarjouspyyntö lähetettiin lokakuussa 2019 ja siihen saatiin vastaukset tammikuussa 2020. HX-hankkeen neuvotteluvaiheet ovat sijoittuneet tarjouspyyntökierrosten väliin.  

Lopullisessa tarjouspyynnössä on yhdenmukaiset vaatimukset. Tarjouspyyntö on kuitenkin tarjoajakohtainen, mikä tarkoittaa, että kunkin tarjoajan tarjouspyyntö perustuu tarkennetussa tarjouksessa ja neuvotteluissa tarjottuun kokonaisuuteen ja sen tarkennuksiin. Lopullisen tarjouspyynnön myötä kutakin tarjoajaa pyydetään kokoamaan aiemmissa tarjouksissa ja neuvotteluissa antamansa tiedot lopulliseksi ja sitovaksi tarjoukseksi. 

Eduskunta on hyväksynyt hävittäjähankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jolla hankitaan Hornetin korvaava järjestelmä, sekä 579 miljoonan euron viisivuotisen siirtomäärärahan, jolla varmistetaan, että hankittu kokonaisuus saadaan käyttöön osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. 21 miljoonaa euroa on myönnetty hankinnan valmistelukustannuksiin. 

Eri tarjoajien HX-ratkaisut ovat käyttöönoton, rakentamistarpeen ja puolustusjärjestelmään integroinnin kustannusten osalta erilaisia. Tämän vuoksi lopullisessa tarjouspyynnössä kullekin tarjoajalle asetetaan tarjoajakohtainen yläraja tarjouksen hinnalle. Lisäksi tarjouspyyntöön jätetään yhtäläinen varauma myöhemmin tehtäviä hankintoja ja sopimusmuutoksia varten.  Näin ollen tarjoushinnalle asetettava tarjoajakohtainen hintakatto on noin 9 miljardia euroa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut tarkennetun tarjouspyynnön lähettämistä kokouksessaan tammikuussa 2021. Perusteet ja ohjaus HX-hankkeen läpiviennille ovat hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston puolustusselonteossa vuodelta 2017. 

Suorituskykyinen kokonaisuus vuosikymmeniksi

HX-hankkeen tehtävänä on korvata vanhenevan Hornet-kaluston suorituskyky täysimääräisesti turvallisuusympäristön ja teknisen kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti uudella monitoimihävittäjällä. 

Hankinnan kohteena oleva suorituskyky syntyy kunkin monitoimihävittäjävaihtoehdon ympärille rakentuvasta hankintakokonaisuudesta, joka pitää sisällään lentokoneiden lisäksi muut tekniset järjestelmät, koulutusjärjestelmät, tarvittavat huoltovälineet, testilaitteet ja varaosat sekä aseet, sensorit ja erityisjärjestelmät sekä muut tarvittavat tyyppikohtaiset tukitoiminnot. Kokonaisuuteen kuuluvat myös puolustusjärjestelmään integroitumisen vaatimat johtamis- ja tietojärjestelmien muutokset sekä turvallisuuskriittisen infrastruktuurin rakentaminen.

Päätösalueet 

Monitoimihävittäjän tarjouskilpailu perustuu neljään päätösalueeseen: monitoimihävittäjän sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö ja kustannukset. Hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset arvioidaan varsinaisen tarjouskilpailun ulkopuolella. Lisäksi edellytetään, että valittavaksi esitettävän HX-tarjoajan ehdottamat sopimusehdot ovat hyväksyttävissä.

Koska hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee Ilmavoimien taistelukyvyn aina 2060-luvulle asti, tulee hankintapäätöksen ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan, mukaan lukien tukevat elementit ja koko elinkaaren aikainen sekä tulevaisuuden kehittämiskyky.

Valmistajan on tarjottava vaatimukset täyttävät teollisen yhteistyön ratkaisut sekä ylläpitojärjestelmä, joka mahdollistaa poikkeusolojen toiminnan ja sen edellyttämän riittävän itsenäisen toimintakyvyn. Hankittavan järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset tulee kattaa puolustusbudjetista.

Hankinnan vaiheistus tästä eteenpäin

Huhtikuun loppuun mennessä saapuvat lopulliset ja sitovat tarjoukset arvioidaan HX-hankkeen päätösmallin mukaisesti valintapäätösesityksen muodostamiseksi. Kun tarjoaja läpäisee huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueet, etenee se suorituskykyarvioinnin viimeiseen vaiheeseen. Suorituskykyarviointi tehdään tarjottujen kokonaisuuksien ja testitapahtumien perusteella todennettujen suoritusarvojen pohjalta vaiheittain. Viimeisessä vaiheessa kunkin kandidaatin tarjoaman HX-järjestelmän sotilaallisen suorituskyvyn tehokkuus arvioidaan pitkäkestoisessa sotapelissä. Puolustusvoimien esitys valittavasta järjestelmästä perustuu sotapelin tulokseen ja arvioon tulevaisuuden kehityspotentiaalista.  

HX-hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto puolustusministeriön esityksestä loppuvuodesta 2021.

Lisätietoja 

Ohjelmajohtaja Lauri Puranen, puolustusministeriö, puh. 0295 140403
Insinöörikenraalimajuri Kari Renko, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, puh. 0299 800 (vaihde)
Prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen, Ilmavoimien esikunta, puh. 0299 800 (vaihde)
 

HX-hankkeen lopullisen tarjouspyynnön kansilehti (pdf)