Hyppää sisältöön

F-35 -hanke ehdolla Vuoden teollisuusteoksi 2022

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 28.9.2022 12.44
Tiedote
Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjiä ja F-35 Tampereen yllä kesäkuussa 2022.
F-35 -monitoimihävittäjä korvaa vuoteen 2030 mennessä Ilmavoimien Hornet-kaluston. Kuva: Ilmavoimat

Puolustusvoimien uuden F-35 -monitoimihävittäjäkaluston hankinnasta ja käyttöönotosta vastaava hanke valittiin ehdolle Vuoden teollisuusteoksi 2022 yhdessä kahden kotimaisen teollisuuden ja tutkimuksen kärkihankkeen kanssa.

Vuoden teollisuusteko -palkinto jaettiin järjestyksessä toista kertaa 28. syyskuuta Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa järjestettyjen Alihankinta 2022 -messujen yhteydessä. Tänä vuonna voittajaksi valittiin Valmet Automotive Oy. Palkinnon voittajan valitsi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampereen kokoama asiantuntijaraati. Palkintoehdokkaina olivat Puolustusvoimien F-35 -hankkeen ja Valmet Automotive Oy:n lisäksi teollisuusautomaation tutkimukseen ja opetukseen erikoistuneet tuotantotekniikan professori Minna Lanz ja projektipäällikkö Jyri Latokartano Tampereen yliopistosta.

Vuoden teollisuusteko 2022 -palkinnon erityisenä teemana olivat teollisuuden vetovoima ja osaajat. Palkintokriteerien mukaan palkintokandidaateiksi valittiin ”valtakunnallisesti ajankohtaisia ja vaikuttavia tekoja seuraavista alueista: teollisuuden näkyvyys ja imago, nuorten kiinnostus teollisuutta kohtaan, monimuotoisuuden lisääntyminen, kasvu, kansainvälistyminen, työhyvinvointi, vastuullisuus ja yhteistyön tai tutkimustiedon edistäminen.”

F-35 -hanke sai Business Tampereelta tunnustusta kansallisesti tärkeänä ja suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta merkittävänä hankkeena. Puolustusvoimien ja teollisuuden yhteistyö nähtiin myös tärkeänä alustana uusiksi tuotteiksi päätyvien innovaatioiden kehittämiselle.

- Maailmantilanteesta johtuen hävittäjähanke on niin ajankohtainen kuin voi olla, totesi Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen palkintokandidaattien esittelypuheessaan Alihankinta-messuilla.

- Puolustusvoimien hävittäjähanke on ollut valmistelussa jo pitkään, mutta nyt jos koskaan ei voi kyseenalaistaa sen tarpeellisuutta. 10 miljardin euron arvoinen Suomen hävittäjähankinta on globaalissakin mittakaavassa suuri ja sen vaikutus kotimaiselle teollisuudelle on mittava. Puolustusteollisuudella on muutenkin merkittävä rooli Suomen ja Tampereen seudun mittakaavassa osana teollisuuden ekosysteemiä.

Yhdysvaltalaisvalmisteinen Lockheed Martin F-35A Lightning II valittiin Ilmavoimien vuodesta 1995 käytössä olleen Hornet-monitoimihävittäjäkaluston seuraajaksi vuonna 2015 käynnistetyssä HX-hävittäjähankkeessa käydyn tarjouskilpailun ja tarjousten arviointiprosessin perusteella viiden monitoimihävittäjäkandidaatin joukosta. 

Valtioneuvosto teki 10. joulukuuta 2021 puolustushallinnon esityksestä päätöksen 64 F-35 -monitoimihävittäjän hankkimisesta. Ensimmäinen F-35 -hävittäjistä saapuu Suomeen vuonna 2026, ja ne korvaavat Hornet-hävittäjät Ilmavoimien palveluksessa vuoteen 2030 mennessä.

Keväällä 2022 HX-hanke muuttui F-35 -hankkeeksi, jonka vastuulla ovat uuden monitoimihävittäjän käyttöönottojärjestelyt, hankintaprosessi sekä lentävän ja lentoteknisen henkilöstön koulutusjärjestelyt. Hankkeeseen osallistuu laajasti henkilöstöä Ilmavoimista, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta ja puolustusministeriöstä.

Eräs F-35 -hankkeen laaja kokonaisuus on hävittäjähankkeen teollisen yhteistyön käynnistäminen yhdessä kotimaisen teollisuuden kanssa.
F-35 -monitoimihävittäjälle luodaan kotimaisen teollisuuden yhteyteen huoltovarmuusjärjestely, jonka ansiosta Puolustusvoimilla on itsenäinen kyky käyttää ja ylläpitää konekalustoa kriisitilanteessa, jossa yhteydet ulkomaille estyvät.

Osana hankinnan suoraa teollista yhteistyötä kotimainen teollisuus toteuttaa F-35:ien eturunkojen kokoonpanotyötä koti- ja ulkomaisten käyttäjien koneisiin sekä laitteiden testaus- ja huoltokykyä, Lisäksi Suomeen tarjotaan moottoreiden loppukokoonpanoprojektia Ilmavoimien koneisiin. Teollisen yhteistyön kautta toteutettavat projektit kehittävät kykyä huoltovarmuuden kannalta keskeiseen huolto- ja korjaustoimintaan.

F-35 -hankkeen teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. Suoran teollisen yhteistyön lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan epäsuoraa teollista yhteistyötä kotimaisen ja yhdysvaltalaisen teollisuuden ja tiedeyhteisön välillä. Yhteistyöhön kuuluu muun muassa kehittyneen tiedonsiirron, kyberturvallisuuden teknologian ja sensoriteknologian siirtoa. 

Lisätietoa F-35 -monitoimihävittäjästä

´