Hyppää sisältöön

Eversti Vehkaoja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtajaksi

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 1.12.2023 13.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2024 lukien.

Eversti Esapekka Vehkaoja on määrätty Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kehittämissektorin johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtajana, apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä puolustusasiamiehenä Ranskassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 (Collège Interarmées de Défence, Ranska). Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Jami Virta on määrätty Porin prikaatin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa, pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla sekä yksikön päällikkönä Kaartin jääkärirykmentissä. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011, valtiotieteiden tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2012 sekä opiskellut Royal College of Defence Studies (Iso-Britannia) 2022- 2023. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2022.

Eversti Saku Joukas on määrätty Lapin lennoston komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien suunnittelupäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa tiedusteluosaston apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, yleisesikuntaupseerikurssin ilmasotalinjan johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla, apulaisjohtajana Satakunnan lennoston Ilmataistelukeskuksessa, sekä Koelentokeskuksen päällikkönä Ilmavoimien materiaalilaitoksella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2021.

Eversti Mikko Mäntynen on määrätty Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä ilmatorjunnan tarkastajana Maavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, aluetoimiston päällikkönä Jääkäriprikaatissa, kriisinhallintatehtävässä EUFOR-operaatiossa Bosnia ja Hertsegovinassa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla sekä Lapin ilmatorjuntarykmentin esikuntapäällikkönä. Hän on suorittanut ylemmän johdon kurssia vuonna 2023 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2020.

Eversti Mano-Mikael Nokelainen on määrätty ilmatorjunnan tarkastajaksi Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa rykmentin komentajana Panssariprikaatissa, sektorijohtajana Pääesikunnassa, erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella sekä opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2021.

Eversti Tommi Heikkala on määrätty ilmavoimien operaatiopäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Everstiluutnantti Ari Määttä on määrätty apulaiskomentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Etelä-Savon aluetoimiston päällikkönä Karjalan prikaatissa.

Everstiluutnantti Antti Pirinen on määrätty Etelä-Savon aluetoimiston päälliköksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa.

 

Everstiluutnantti Samuli Tanttu on määrätty esikuntapäälliköksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä koulutuspataljoonan komentajana Ilmasotakoululla.

Everstiluutnantti Petteri Puusa on määrätty esikuntapäälliköksi Lapin lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä tutkimusalajohtajana Doktriiniosastolla Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella.

Everstiluutnantti Kai Uitto on määrätty Kymen jääkäripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

´