Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Eversti Harri Suni Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajaksi

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
30.7.2018 8.00
Tiedote

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja vaihtuu eversti Harri Sunin aloittaessa tehtävässä 1.8.2018.

Eversti Suni siirtyy Johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajaksi Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä. Ennen tätä tehtävää eversti Suni on palvellut muun muassa apulaissotilasedustajana Suomen NATO- sekä EU-edustustoissa, vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä sekä pataljoonan komentajana Viestirykmentissä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Mikko Soikkeli luovuttaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan tehtävät eversti Sunille 31.7.2018 järjestettävässä tilaisuudessa Jyväskylässä. Tilaisuudessa on paikalla keskuksen henkilöstöä sekä kutsuvieraita.

Eversti Mikko Soikkeli on määrätty apulaisosastopäälliköksi Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolle 1.8.2018 alkaen.