Hyppää sisältöön

Bakteerien nopea tunnistaminen torjuu biouhkia

Sotilaslääketieteen keskus
18.5.2017 7.35
Tiedote

Väitöstyössä kehitettiin molekyylibiologiaan perustuvia bakteerien tunnistustestejä.

Tauteja aiheuttavien mikrobien nopea tunnistaminen on tärkeää, mikäli niitä käytetään biouhkatarkoituksissa siviiliväestöä tai sotilaskohteita vastaan. Näin suojautuminen ja mahdollisten uhrien hoito voidaan aloittaa ripeästi.

Pirjo Materon väitöstutkimuksessa kehitettiin molekyylibiologiaan perustuvia bakteerien tunnistustestejä.
Kehitetyistä testeistä yksi tunnistaa samanaikaisesti sekä ruttoa aiheuttavan Yersinia pestis -bakteerin että ruokaperäistä ripulitautia aiheuttavan Yersinia pseudotuberculosiksen.
Toisen testin avulla voidaan tunnistaa kuumetautia ihmisillä ja sikiökuolemia eläimillä aiheuttavat Brucella-suvun bakteerit.
Kolmannen kehitetyn testin avulla voidaan tunnistaa koleran aiheuttajabakteeri Vibrio cholerae.

Lisäksi evaluoitiin laitteita, jotka soveltuvat mikrobien nopeaan tunnistamiseen kenttäolosuhteissa tai potilasnäytteiden vieritestauksessa. Tutkimuksessa siirrettiin useita biouhkamikrobeja (mm. Y.pestis, B. anthracis, F. tularensis) tunnistavat testit pienikokoiselle kenttäkäyttoiselle laitteistolle.

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa evaluoitiin uuden pienen ja nopean molekyylibiologian laitteiston tarkkuutta ja käytettävyyttä vieritestauksessa. Evaluaatioon osallistui kahden suomalaisen kliinisen mikrobiologian laboratorion lisäksi ranskalainen sairaalamikrobiologian laboratorio. Yhteensä tutkimuksessa analysoitiin 1 160 potilasnäytettä ripulia aiheuttavan bakteerin tunnistamiseksi.

Tutkimuksessa kehitettiin myös menetelmä, jonka avulla voidaan harjoitella jauhenäytteiden käsittelyä turvallisesti pernaruttobakteeria jäljittelevän vaarattoman Bacillus thuringiensis bakteerin itiöitä sisältävän jauheen avulla.

Tutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää Puolustusvoimien kenttälaboratoriossa maapuolustuksen tukena, virka-apua annettaessa tai kansainvälisissä operaatioissa.

Pirjo Materon Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty väitöskirja "Identification of bacterial biothreat agents and pathogens by rapid molecular amplification methods" on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/180148

Väitöskirjaan liittyvä tutkimustyö on tehty Sotilaslääketieteen keskuksessa, Helsingin yliopistossa, HUSLAB:issa ja Orion Diagnosticassa.