Hyppää sisältöön

Anonyymit rekrytoinnit

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 2.2.2021 9.04

Anonyymit rekrytoinnit ovat puhuttaneet rekrytointimaailmaa jo jonkin aikaa. Niiden tarkoitus on lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta rekrytoinneissa. Puolustusvoimien rekrytoinnit eivät ole anonyymejä, mutta ne noudattavat monilta osin anonyymin rekrytoinnin perusperiaatteita. Velvoitteet tulevat laista ja asetuksista.

Tasa-arvolaki 609/1986 ohjaa sukupuolten välisen tasa-arvon noudattamista ja yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 puolestaan hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Hakijoita ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, uskonnon tai terveydentilan perusteella.

Virkamieslain 750/1994 mukaan Puolustusvoimien virkaan voidaan nimittäin vain Suomen kansalainen. Laki puolustusvoimista 551/2007 määrittelee sotilasvirkojen eroamisiän, mikä on siviilivirkoja huomattavasti aiemmin. Virkaan ei voi tulla nimitetyksi, jos eroamisikä on ylittynyt. Tämä koskee sekä siviili- että sotilasvirkoja. Näiden seikkojen vuoksi sähköisessä hakulomakkeessa kysytään ikä- ja kansalaisuustieto.

Haastatteluun etenevät ne hakijat, jotka täyttävät kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa mainitut hakukriteerit parhaiten. Haastattelun, soveltuvuusarvioinnin ja turvallisuusselvityksen jälkeen tehtäviin valitaan osaamiseltaan, koulutukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuvin hakija. Valinta tulee olla hallinto-lain 434/2003 mukaisesti perusteltu, mikä tukee rekrytointiprosessin läpinäkyvyyttä. Puolustusvoimissa valinnan perustelut kirjataan nimitysmuistioon, joka on julkinen asiakirja.

Kun rekrytointia säätelevät edellä mainitut lait, ei tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja läpinäkyvän rekrytointiprosessin turvaamiseksi tarvita anonymiteetin suojaa. Nämä arvot ovat olleet ja tulevat jatkossa olemaan Puolustusvoimien rekrytoinnin peruspilareita.

´