Hyppää sisältöön

Amiral Jan Klenberg är död

Huvudstaben
2.9.2020 10.28
Pressmeddelande

Förre kommendören för försvarsmakten, amiral Jan Klenberg, avled fredagen den 28 augusti 2008. Han verkade som kommendör för Finlands försvarsmakt åren 1990-1994.

Klenberg utexaminerades som officer från sjökadettkursen nr. 23 år 1951. Han avlade examen för generalstabsofficerare 1961. Klenberg tjänstgjorde under sin karriär som flottiljkommendör, kommendör för marinen, chef för Huvudstaben och som kommendör för försvarsmakten. Han undervisade också vid Sjökrigsskolan  och Krigshögskolan från 1963 till 1964 och arbetade som forskare vid Harvard University från 1966 till 1967.

Klenbergs begravning kommer att genomföras med militära hedersbetygelser.

Huvudstaben sorgflaggar idag, onsdagen den 2 september.