Hyppää sisältöön

Merivoimat hakee reserviläisiä EU:n taisteluosastoon vuodelle 2024

Merivoimat
Julkaisuajankohta 2.11.2022 13.23
Tiedote
Raivaajasukeltaja sukeltamassa.
Raivaajasukeltaja työssä pinnan alla.

Merivoimat asettaa vuonna 2024 toimintavalmiuteen EOD sukeltajaosaston, kansallisen tukielementin ja esikuntaupseereita osaksi EUBG24 (European Union Battle Group) monikansallista taisteluosastoa, jonka muut osapuolet tulevat Ranskasta ja Belgiasta.

Koulutus käynnistyy kesällä 2023 ja osaston valmiusvuoro kestää vuoden 2024 tammi-kesäkuun. Haku tehtäviin on käynnissä 30.11.2022 asti.

Johtovaltiona taisteluosastossa toimii Ranska. EU:n taisteluosastot ovat unionin sotilaallisen kriisinhallinnan nopean toiminnan ja sotilaallisen suorituskykyjen kehittämisen väline. Taisteluosastojen tarkoituksena on vahvistaa EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja keinovalikoimaa kriisinhallinnassa. Tämän lisäksi taisteluosastot edesauttavat jäsenvaltioiden sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä.

Yleisen kehyksen taisteluosastojen toiminnalle muodostaa vuonna 2004 hyväksytty EU:n taisteluosastokonsepti. Konseptin mukaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää suhteellisen rajoitettuun ja taisteluosaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään, jonka kesto on rajattu, enintään neljä kuukautta. Konsepti määrittelee, että taisteluosasto on keskitettävissä operaatioalueella päätöksestä kymmenen vuorokauden kuluessa. Jokainen taisteluosastoon rekrytoitu on tehnyt sitoumuksen käytettävyydestään mahdolliseen operaatioon ja he ovat viiden vuorokauden lähtövalmiudessa. 

EUBG24 -koulutusjakso alkaa Kirkkonummella sijaitsevassa Rannikkoprikaatissa reserviläisten osalta 1.7.2023-31.12.2023. Tämän jälkeen on valmiusjakso aikavälillä 1.1.-30.6.2024, jonka jälkeen on noin kahden viikon mittainen purkujakso. Merivoimat rekrytoi taisteluosastoon asettavia henkilöitä Puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä ja reserviläisistä.

EUBG24 organisaatioon sijoitettavat henkilöt sitoutuvat viiden vuorokauden lähtövalmiuteen mahdollisen kriisinhallintaoperaatioon lähdön osalta.  

Alla on lueteltu tehtävät, jotka ovat avoinna myös reserviläisille:

-    Taloussuunnittelija
-    Sähkönkäytön johtaja (S2 pätevyys)
-    Ajoneuvoasentaja (haettavissa yhteensä kaksi tehtävää)
-    Tiedottaja
-    Huoltojoukkueen varajohtaja (tehtävässä hallittava Puolustusvoimien käytössä oleva sukellusmateriaali)
-    Viestialiupseeri
-    Kuljetusaliupseeri
-    Sotilaslääkäri
-    Sairaanhoitaja
-    Raivaajasukeltaja / raivaaja IEDD (haettavissa yhteensä neljä tehtävää)
-    Raivaajasukeltaja / raivaaja EOD (haettavissa yhteensä kahdeksan tehtävää)

Tehtäviin haetaan reserviläisiä, jotka ovat suorittaneet Suomen Puolustusvoimien varusmiespalveluksen.  Kaikkien tehtäviin valittavien henkilöiden tulee läpäistä erikseen ohjeistettavat Puolustusvoimien terveystarkastukset ja suorittaa hyväksytysti 12 minuutin juoksutesti tehtävän vaativuustason mukaan joko 2300 tai 2500 metriä. Koulutuksen alkaessa kaikilla tehtäviin valittavilla tulee olla otettuna yhteensä kolme COVID19 -rokotetta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot

Koulutusjaksolla palkkaus määräytyy tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän mukaisesti, kaikkien tehtävien henkilökohtainen suoritusprosentti on 17%. Kultakin täydeltä koulutusvuorokaudelta laskennalliseksi työajaksi merkitään 7,39 tuntia. Koulutuskorvaus maksetaan kuukausittain sitoumuksen allekirjoittaneille koulutuksen alkamisajankohdasta alkaen ja se on 3% KRIHA -tehtävän mukaisesta palkkauksesta, kuitenkin vähintään 100 euroa kuukaudessa. 

Kriisinhallintapäiväraha maksetaan jokaiselta koulutuspäivältä 25 euroa kotimaassa ja 35 euroa ulkomailla ollessa. Sotaharjoituskorvauksen suuruinen KRIHA -harjoituskorvaus, lauantailta ja aattopäiviltä 25 prosentilla sekä sunnuntailta, pyhäpäiviltä, itsenäisyyspäivältä ja vapun päivältä 50 prosentilla korotettuna. 

Tehtäviin sijoitetuille tuotetaan vastikkeeton sotilasmajoitus, muonitus ja terveydenhuolto sekä matka kotipaikkakunnalta koulutuksen alkaessa ja takaisin kotipaikkakunnalle koulutuksen päättyessä. Lisäksi korvataan kotonakäyntimatkat koulutusjakson aikana halvimman matkustusmuodon mukaan kerran kahdessa viikossa ja enintään 24 kertaa vuodessa. Vuosilomat kertyvät vuosilomasopimuksen mukaisesti.

Valmiusvaiheen aikana jokaiselle viiden vuorokauden valmiuteen määrätylle reserviläiselle maksetaan 150 euroa kuukaudessa.

Mahdollisen KRIHA -operaation aikana reserviläisille korvataan KRIHA -tehtävän mukainen kuukausipalkka, KRIHA -päivärahaa operaation olosuhteiden mukaisesti 28,70 euroa päivässä ja EU:n alueella kohdemaan päiväraha. Näiden lisäksi valmiusosastokorvausta maksetaan 7,5% KRIHA -tehtävän mukaisesta kuukausipalkasta. Mahdollisen KRIHA -operaation aikana tarjotaan vastikkeeton majoitus, muonitus, terveydenhuolto sekä vaatetus. Lisäksi korvataan matkat kotipaikkakunnalta toimialueella ja kotiuttamispaikkaan Suomessa operaation päättyessä sekä kotilomamatkat kaksi kertaa edestakaisin puolen vuoden aikana. Mahdollinen kriisinhallintatehtävä päättyy kotiuttamisjaksoon, jonka pituus on vähintään kuusi kalenterivuorokautta. Lomakorvauksia reserviläisille kertyy 9,5% kuukausipalkasta.

Hae marraskuun aikana

Hakuaika tehtäviin on aikavälillä 1.-30.11.2022. Reserviläiset voivat hakeutua EUBG24 -taisteluosastoon täyttämällä hakemuksen Merivoimien toimintavalmiuteen. Hakemuksen linkki ja täyttöohjeet löytyvät Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta (asiointi.puolustusvoimat.fi).

Hakemusten perusteella Merivoimat lähettää reserviläisille kutsun koe- ja valintatilaisuuteen, joka järjestetään Rannikkoprikaatissa Kirkkonummella vuoden 2023 alussa.

Lisätietoa tehtävistä voi kysyä hakuaikana arkipäivisin kello 09.00–11.00 välisenä aikana Merivoimien esikunnasta puhelinnumerosta 0299 301 113.
 

´