Hyppää sisältöön

Hakeutuminen tehtäviin sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuden kautta
Reserviläisten kriisinhallintatehtävät lisääntyvät

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 19.10.2016 10.25
Tiedote

Vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa noin 160 sotilaalla ajalla 1.4.2017–31.8.2018. Suomi vapauttaa ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta korvaamalla ranskalaisen komppanian.

Porin prikaati käynnistää reserviläisten rekrytoinnin vaadittuihin tehtäviin lokakuun 2016 aikana. Kriisinhallintatehtäviin haetaan nyt erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan (mm. NLAW- ja panssarintorjuntaohjus 2000 -järjestelmät) ja kranaatinheittimistön peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Tehtäviin hakeutuminen ei edellytä Suomen kansainvälisessä valmiusjoukossa suoritettua varusmiespalvelusta vaan reserviläisille riittää hakeutumiseen hyvin suoritettu varusmiespalvelus ja muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Lisätiedot hakeutumisesta, pääsyvaatimuksista ja tehtäviin liittyviä osaamistarpeita on kerrottu Puolustusvoimien verkkosivuilla osoitteessa www.rauhanturvaajaksi.fi.