Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat tukee Rajavartiolaitosta rajatilanteen turvaamisessa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 20.11.2023 18.22
Tiedote

Puolustusvoimat tukee Rajavartiolaitosta rajatilanteen turvaamisessa asettamalla virka-apuosastoja yleistä järjestystä tukevien estelaitteiden rakennustehtäviin. Lisäksi Puolustusvoimat antaa materiaalitukea. Virka-apuosastojen tehtävä alkoi sunnuntaina 19.11.2023. Osastot muodostuvat Maavoimien joukko-osastojen henkilökunnasta ja varusmiehistä.

Virka-apu on yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Maavoimat vastaa maa-alueella annettavasta virka-avusta. Maavoimat toteuttaa keskimäärin 400–500 virka-aputehtävää vuodessa. Tyypillisimpiä virka-aputehtäviä ovat sodanaikaisten räjähteiden raivaaminen, alueen eristäminen ja henkilöiden etsiminen.

Muille viranomaisille annettava virka-apu voi sisältää muun muassa virka-avun antamisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi. Asevelvollisuuslain mukaisesti varusmiehiä ei käytetä virka-aputehtävissä vaarallisten henkilöiden kiinniottamiseen, räjähteiden raivaamiseen, aseellista voimankäyttöä edellyttäviin eikä muihin vastaaviin vaarallisiin tehtäviin.

´