Hyppää sisältöön

LOGFAS helpottaa huollon ja logistiikan suunnittelua, analysointia ja raportointia

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 18.10.2023 12.24
Tiedote
Ilmakuva huollon ryhmityksestä kesäisessä mäntymetsämaastossa. Kuvassa näkyy yhdistelmäajoneuvo ja maastoutettuja kohteita.

LOGFAS (Logistical Functional Area Services) on Nato-jäsenvaltioiden sekä -kumppaneiden käyttämä logistiikan suunnitteluun, analysointiin ja raportointiin suunniteltu tietokoneohjelmistoperhe.

LOGFAS sisältää useita toiminnallisuuksia eri käyttötarkoituksineen ja järjestelmän hallinta vaatii kouluttautumista ja perehtymistä. LOGFAS-järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena luoda kaikille kansallisuuksille yhteinen alusta ja suunnittelutyökalu, jolla helpotetaan ja kevennetään joukkojen ja logistiikan liikkeiden suunnittelua, analysointia ja raportointia.

LOGFAS-järjestelmän käyttökohteita ovat joukkojen keskittämisen suunnittelu kaikille kuljetusmuodoille, täydennysten suunnittelu, materiaalitilannekuvan muodostaminen, keskittämissuunnitelmien toimeenpano sekä operaation tai harjoituksen rakentaminen, purku sekä operaation tai harjoituksen logistisen tuen järjestäminen.

NATO STANDARD AJP-3.13 edellyttää Nato-jäsenvaltioiden käyttävän LOGFAS-järjestelmää monikansallisessa valtioiden rajat ylittävässä toiminnassa. Joukkojen kansainväliset liikkeet ja logistiikka suunnitellaan LOGFAS-järjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään muun muassa harjoituksissa, joissa on mukana kansainvälisiä joukkoja oli harjoitus sitten kotimaassa tai ulkomailla. 

Huollon konttilogistiikkaa Kontio 22 -harjoituksessa syksyllä 2022.

LOGFAS-järjestelmän pohjana ovat järjestelmään syötetyt tietokannat, joita ovat muun muassa karttapohjat, eri kuljetusmuotojen reittitiedot, joukkojen materiaalin ja kaluston määrä, mitta sekä kapasiteettitiedot. Tietokantaan syötettyjä tietoja käytetään ohjelmistoperheen eri toiminnallisuuksissa (moduuleissa), jotka on luotu suunnitteluprosessin eri vaiheiden suunnittelua varten.

Edellä mainittuja moduuleita ovat:

  • Geographical Manager (GEOMAN) - karttojen, infran ja reittien hallinta
  • LOGFAS Data Management (LDM) - sisällön hallinta
  • Allied Deployment and Movement System (ADAMS) - kuljetusten suunnittelu
  • Coalition Reception Staging Onward Movement (CORSOM) - RSOM-työkalu
  • Effective Visible Execution (EVE) - suunnitelmien toimeenpano
  • Sustainment Planning Model (SPM) ja Supply Distribution Model (SDM) - täydennysvirtojen simulointi ja analysointi.

Huollon kuljetuksia Northern Forest 23 -harjoituksessa keväällä 2023 Rovajärvellä.

Tarkemmin jaoteltuna GEOMAN ja LDM sisältävät tarvittavan taustatiedon suunnitelmien, analysoinnin ja raportoinnin tekemiseksi. GEOMAN-moduulissa näitä tietoja ovat muun muassa karttatiedot maa- meri- ja ilmareitteineen, kuljetusten suunnitteluun tarvittavan infrastruktuurin tiedot, kuten satamat ja lentokentät.

LDM-moduulista löytyvät eri kuljetusvälineiden kuljetuskapasiteettitiedot sekä joukkojen tiedot henkilöstöineen ja materiaaleineen.

ADAMS ja CORSOM ovat varsinaiset työkalut joukkojen ja logistiikan liikkeiden suunnitteluun aina kotoa määränpäähän. Lähettävä maa suunnittelee ADAMS-moduulilla joukon ja logistiikan liikkeet aina rajanylityspaikalle saakka. Rajanylityspaikasta eteenpäin suunnitteluvastuu joukon liikkeistä ja logistiikasta kohdemaassa suunniteltuun määränpäähän on vastaanottavalla maalla (isäntämaa), joka tuntee parhaiten paikalliset olosuhteet, infran, lainsäädännön yms. logistiikan suunnitteluun vaikuttavat tekijät.

ADAMS-moduulilla luotuun suunnitelmaan isäntämaa suunnittelee CORSOM-moduulilla RSOM-prosessin osat. RSOM:lla tarkoitetaan käytännössä rajanylityspaikalla joukon vastaanottoa (Reception), joukon siirtämistä erikseen suunnitellulle alueelle, jossa materiaali kohtaa henkilöstön (Staging) sekä joukon siirtämistä tai siirtymistä eteenpäin (Onward movement) kohti viimeistä määränpäätä.

EVE-moduulilla on mahdollista toimeenpanna ja seurata luodun suunnitelman toteutumista. SPM- ja SDM-moduuleilla voidaan suunnitella, seurata ja raportoida joukon ja operaation toiminnan ylläpitoon vaadittavia täydennyksiä. SPM- ja SDM-moduulit mahdollistavat myös täydennysten tarpeen arvioinnin.

 

Asiasta enemmän kiinnostuneille lisätietoa ja johdatusta aiheeseen sekä Nato:n logistiikan prosesseihin: Nato STANDARD AJP-3.13 Allied Joint Doctrine for the deployment and redeployment of forces. 

Kirjoittaja on Huoltokomppanian päällikkö kapteeni Janne Karjalainen.

´