Kuva Puolustusvoimat, Lisa Hentunen

Ohje ilmakuvaajalle

Maanpuolustuksen kohteiden kuvaaminen ja tutkiminen ilmasta on luvanvaraista. Kohteet voivat olla liikkuvia tai muuttuvia, joten ilmakuvaukseen tarvitaan usein lupa. Luvat myöntää Pääesikunta. Luvan hinta vuonna 2017 on puolustusministeriön asetuksen 1198/2016 mukaisesti 80 euroa.

Suomen alueella et saa luvatta kuvata tai muuten taltioida ilmasta käsin tietoa

  • ilmailulta pysyvästi rajoitetuista alueista
  • linnoitusalueista, linnakkeista tai kasarmialueista
  • sotasatamista tai sotilaslentokentistä
  • puolustusvoimien varikoista tai varastoista
  • puolustusvoimien viestiasemista, antennikentistä tai puolustuslaitteista tai -välineistä
  • puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen maastoharjoituksista.

Kielto ei koske tiedon taltioimista yleisessä liikenteessä olevasta ilma-aluksesta yksityiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi reittilentokoneen ikkunasta saa ottaa kuvia.

Milloin lupaa vaaditaan?

Lupaa tarvitaan kaikkeen laajamittaiseen kuvaukseen lentokorkeudesta tai kalustosta riippumatta, aina lentokoneesta kauko-ohjattuun lennokkiin.

Lupaa ei yleensä tarvita, kun

  • Kuvattava kohde on etukäteen tunnettu ja tunnistettu eikä sisällä aluevalvontalain 14 § mukaisia kohteita, kuten joukkoja, rakennuksia tai aluksia.
  • Kuvaus ei ole laajamittaista vaan kohdistuu ennalta määriteltyyn kohteeseen, kuten kapeaan sähkölinjaan, kortteliin, puistoalueeseen, tuotantoalueeseen tai metsäpalstaan (alle 10 km2).
  • Lennättäminen tai lentäminen tapahtuu voimassa olevien ilmailun määräysten ja säädösten mukaisesti.

Kaikki tarkemmalla kuin 30 cm:n maastoresoluutiolla tai nimellistarkkuudeltaan siihen rinnastettavalla menetelmällä tuotettu kuvaus- ja mallinnusmateriaali luvanvaraisista kohteista on lähtökohtaisesti tiedon suojaustasolla IV "Käyttö rajoitettu Julkisuuslain 24.1 10 kohdan mukaisesti". Materiaali pysyy suojattuna, kunnes kuvaustiedot tai tallenteet on tarkastettu. Näin varmistetaan suojatun tiedon asianmukainen käsittely.

Mikäli et ole varma luvan tarpeesta tai epäilet kuvanneesi aluevalvontalaissa nimettyä luvanvaraista kohdetta, kysy ja selvitä asia Pääesikunnan kanssa. Vastaamme kysymyksiisi mielellämme.

Älä julkaise materiaalia tai luovuta sitä eteenpäin ilman Pääesikunnan tarkastusta ja lupaa. Muista, että sotilaskohteen luvaton kuvaaminen on rangaistava teko.

Näin haet lupaa ilmakuvaamiseen

Hae lupaa lähettämällä kuvauksesta kertova lomake ja mahdolliset liitteet sähköpostitse osoitteeseen permit.defcom@mil.fi. Lisätietoja luvan anomisesta ja ilmakuvauksesta saat samasta osoitteesta tai puhelimitse (vaihde 0299 800, operatiivinen osasto, aluevalvonta- ja lupa-asiat).

Ilmakuvauslupa voi sisältää ehtoja tai rajoitteita. Puolustusvoimilla on myös oikeus vaatia kuvausilmoitus ja tarkastaa tallennettu kuvaus- tai mallinnusmateriaali.

Lisätietoja kuvausmateriaalin tarkastamisesta saat sähköpostitse osoitteesta ilmakuvat.pvtiedl@mil.fi tai puhelimitse (vaihde 0299 800, topografikunta, tietopalveluasiantuntijat).

Lisätietoa