Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kuva Puolustusvoimat

Palvelussuhteen ehdot

Rauhanturvaajilla palvelussuhteet ovat määräaikaisia palvelussitoumuksen keston mukaan.

Palvelussuhde kuitenkin voidaan katkaista koska tahansa, jos rauhanturvaaja ei täytä tehtävien asettamia vaatimuksia. Palvelusajalta maksetaan veronalaista palkkaa (+mahdolliset tehtäväänkuuluvat lisät) ja verotonta päivärahaa.

Kriisinhallintahenkilöstölle tarjotaan majoitus, muonitus, vaatteet, varusteet. Matkoja korvataan operaatiokohtaisten palvelussuhteiden ehtojen mukaisesti. Henkilöstö on vakuutettu tapaturmien ja sairastumisten varalta.

Sosiaaliedut ja eläke

Kriisinhallinnan tehtävissä toimivilla on oikeus terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Henkilöstöllä on oikeus sairasajan palkkaan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen.

Kriisinhallinnassa palveltu aika luetaan hyväksi sotilaseläkettä varten. Palvelusaika luetaan hyväksi myös ikälisää, lomakorvausta tai vastaavaa etua varten.

Linkit