Kokeilujen painopisteet saapumiserällä II/18

Koulutus 2020-ohjelman myötä eniten uudistusta on tulossa peruskoulutuskauden, eli alokaskauden ensimmäisten viikkojen koulutukseen.

Kuusi viikkoa kestävä peruskoulutuskausi toteutetaan kurssimuotoisena, mikä mahdollistaa tilojen ja järjestelmien tehokkaan käytön. Kaksi viikkoa kestävän orientaatiovaiheen jälkeen koulutus muodostuu neljästä moduulista, joiden suoritusjärjestys on vaihdettavissa. Normaalisti alokaskausi kestää kahdeksan viikkoa.

Kokeilevissa joukko-osastoissa uudistus näkyy seuraavasti:

  • Varusmiesten kokonaisvaltainen toimintakyky: psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn koulutus yhdistetään osaksi muuta koulutusta ja harjoittelua (Taistelijan mieli).
  • Marsseja korvataan aiempaa monipuolisemmalla liikuntakoulutuksella, jotta fyysinen toimintakyky säilyy ja kehittyy myös ensimmäisten palvelusviikkojen jälkeen (Taistelijan keho).
  • Modernia teknologiaa hyödynnetään arjen koulutuksessa. Luentomuotoisia oppitunteja korvataan esimerkiksi mikroelokuvilla, interaktiivisilla videoilla ja kouluttajan kanssa käytävillä lyhyillä opetuskeskusteluilla. Harjoittelupaikoille siirryttäessä koulutuksessa päästään siirtymään tehokkaasti toiminnalliseen osioon.
  • Simulaattoreiden käyttö ja verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu lisääntyy.
  • Varusmiehet saavat palvelukseen liittyvä tietoa ja tukea kootusti verkosta. Sovellukset ovat suurelta osin mobiilikäyttöisiä.

Jokaiseen viikoon kuuluu yhdeksän koulutusmoduulia. Maanantaina käydään läpi koulutuksen perusteet ja valmistelut. Tiistai, keskiviikko ja torstai ovat koulutuspäiviä. Perjantaina suoritetaan rästit, kerrataan ja puretaan yhdessä palaute.

Jokaiseen viikoon kuuluu yhdeksän koulutusmoduulia. Maanantaina käydään läpi koulutuksen perusteet ja valmistelut. Tiistai, keskiviikko ja torstai ovat koulutuspäiviä. Perjantaina suoritetaan rästit, kerrataan jo opittua sekä puretaan yhdessä palaute.