Kokeilujen painopisteet

Koulutus 2020 -ohjelman myötä eniten uudistusta on tulossa peruskoulutuskauden, eli alokaskauden ensimmäisten viikkojen koulutukseen.

Kuusi viikkoa kestävä alokasjakso toteutetaan kurssimuotoisena, mikä mahdollistaa tilojen ja järjestelmien tehokkaan käytön. Kaksi viikkoa kestävän orientaatiovaiheen jälkeen koulutus muodostuu neljästä kurssista, joiden suoritusjärjestys on vaihdettavissa. Ennen alokaskausi kesti kahdeksan viikkoa.

Kokeilevissa joukko-osastoissa uudistus näkyy seuraavasti:

  • Varusmiesten kokonaisvaltainen toimintakyky: psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn koulutus yhdistetään osaksi muuta koulutusta ja harjoittelua (taistelijan mieli).
  • Fyysisessä koulutuksessa painotetaan sotilaalta vaadittavien ominaisuuksien, kuten lihasvoiman, kestävyyden sekä maastossa liikkumisen taitojen, nousujohteista kehittämistä (taistelijan keho).
  • Modernia teknologiaa hyödynnetään arjen koulutuksessa. Luentomuotoisia oppitunteja korvataan esimerkiksi mikroelokuvilla, interaktiivisilla videoilla ja kouluttajan kanssa käytävillä lyhyillä opetuskeskusteluilla. Harjoittelupaikoille siirryttäessä koulutuksessa päästään siirtymään tehokkaasti toiminnalliseen osioon.
  • Simulaattoreiden käyttö ja verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu lisääntyy.
  • Varusmiehet saavat palvelukseen liittyvä tietoa ja tukea kootusti verkosta. Sovellukset ovat suurelta osin mobiilikäyttöisiä.

Varusmieskoulutuksen rakenne

Koulutus 2020 -ohjelmassa varusmieskoulutus rakentuu erilaisista jaksoista. Miehistön koulutus jakaantuu neljään kuuden viikon mittaiseen jaksoon: alokasjaksoon, koulutushaarajaksoon, erikoiskoulutusjaksoon ja joukkokoulutusjaksoon.

Uudenlaista johtajakoulutusta pilotoidaan 1/19-saapumiserän aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla.

Kuvassa on esitetty varusmieskoulutuksen uusi rakenne. Ensimmäiset kuusi viikkoa muodostavat alokasjakson. Seuraaksi on kuusiviikkoinen koulutushaarajakso, sitten erikoiskoulutusjakso ja lopuksi joukkokoulutusjakso. Mahdollinen aliupseerikurssi sijoittuu samaan kohtaan erikoiskoulutusjakson ja joukkokoulutusjakson kanssa.

Alokasjakso alkaa kahden viikon orientaatiokurssilla, jota seuraa viikon mittaiset selviytymisen, suojautumisen ja suojaamisen kurssit. Näiden kurssien suoritusjärjestys on joukko-osaston päätettävissä. Alokasjakson viimeisellä viikolla tehdään koulutushaaravalinnat, ja silloin on myös vala- ja vakuutustilaisuus.

Koulutusjaksojen jokaiseen viikkoon kuuluu yhdeksän harjoitetta. Viikko-ohjelma muodostuu siten, että maanantaina käydään läpi koulutuksen perusteet ja valmistelut. Tiistai, keskiviikko ja torstai ovat koulutuspäiviä. Perjantaina suoritetaan rästit, kerrataan jo opittua sekä puretaan yhdessä palaute.

Kuvaajassa on esitetty Koulutus 2020 -ohjelman myötä voimaan tuleva varusmieskoulutuksen rakenne. Keskeinen muutos on, että koulutus jakautuu kuusiviikkoisiin jaksoihin.