Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kommodori Tuominen Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi

Puolustusvoimat 16.12.2019 14.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2020 lukien. Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, kommodori Vesa Tuominen siirtyy Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorin tehtävään. Samalla kommodori Pasi Rantakari ottaa vastaan hallintojohtajan tehtävää.

Kommodori Vesa Tuominen on palvellut Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajana maaliskuusta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Rannikkoprikaatin komentajana, Merivoimien henkilöstöpäällikkönä Merivoimien esikunnassa, sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä Kotkan rannikkopataljoonan komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2014.

Kommodori Pasi Rantakari palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Maanpuolustuskorkeakoululla. Aiemmin hän on toiminut muun muassa vanhempana osastoesiupseerina ja yksikön johtajana Puolustusministeriössä, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa, kriisinhallintatehtävässä Kosovossa (KFOR) sekä pataljoonan komentajana Saaristomeren meripuolustusalueella. Hän on suorittanut Senior Coursen vuonna 2016 Nato Defense Collegessa, Roomassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Eversti Asko Valta on määrätty jatkotutkinto-osaston johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä Porin prikaatin apulaiskomentajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa aluetoimiston päällikkönä Kainuun prikaatissa, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, Suomen kansainvälisen joukon (SKJL) komentajana Libanonissa sekä pääsihteerinä Puolustusministeriössä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2015.

Eversti Riku Suikkanen on määrätty apulaiskomentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen johtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnassa, osastopäällikkönä Maasotakoulussa sekä pataljoonan komentajana Panssariprikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Eversti Petteri Kajanmaa on määrätty Sotataidonlaitoksen johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Maanpuolustuskorkeakoululla. Aiemmin hän on toiminut muun muassa sotilastarkkailijaoperaation apulaiskomentajana YK:n operaatiossa (UNTSO) Lähi-Idässä, opiskelijana Army War Collegessa Yhdysvalloissa, monikansallisen prikaatin apulaiskomentajana Libanonissa (UNIFIL) sekä opettajana ja pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Eversti Reima Kuutsa on määrätty Järjestelmäkeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen tiedustelu-, valvonta ja johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa osastopäällikkönä Johtamisjärjestelmäkeskuksessa, Urheilukoulun johtajana Hämeen rykmentissä, sektorijohtajana operatiivisella osastolla Pääesikunnassa, osastoesiupseerina Puolustusvoimien tietotekniikkalaitoksella sekä osastoesiupseerina Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskuksella. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Eversti Petri Olli on määrätty Karjalan prikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Karjalan prikaatissa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa operaatiopäällikkönä Maasotakoululla, operatiivisen suunnittelusektorin johtajana Maavoimien esikunnassa sekä jääkäripataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2019.

Eversti Timo Saarinen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä esikuntapäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa osastopäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa, Itä-Suomen huoltorykmentin komentajana, sektorijohtajana Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

Kommodori Heikki Lamminen on määrätty esikuntapäälliköksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Hallinto-osaston päällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa henkilöstöpäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa, suunnittelu-upseerina Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rungossa Pääesikunnassa, yhteysupseerina NORDEFCO toimistossa Ruotsin pääesikunnassa, esikuntapäällikkönä Merivoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, sektorijohtajana Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnassa sekä osastopäällikkö Vaasan Sotilasläänin esikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Lisäksi seuraavat upseerit on määrätty uusiin tehtäviin 1.1.2020 lukien:

Everstiluutnantti Esa Mäkinen on määrätty Räjähdekeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen Hallinto-osaston päällikkönä.

Everstiluutnantti Vesa Helminen on määrätty Reserviupseerikoulun johtajaksi Maasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä koulutuspäällikkönä henkilöstöosastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Tommi Marttinen on määrätty Panssarikoulun johtajaksi Maasotakoululla. Hän palvelee tällä hetkellä osastopäällikkönä Panssariprikaatin esikunnassa.

Komentaja Jyrki Ahonen on määrätty Merisotakoulun apulaisjohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä johtamisen pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.

Everstiluutnantti Timo Hänninen on määrätty koulutuspäälliköksi koulutussektorille Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Reserviupseerikoulun reserviupseerikurssin johtajana Maasotakoulussa.

Everstiluutnantti Tommi Sikanen on määrätty Reserviupseerikoulun reserviupseerikurssin johtajaksi Maasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskurssien apulaisjohtajana Maanpuolustuskorkeakoululla.

Komentaja Matti Linteri on määrätty suunnittelupäälliköksi Maanpuolustuskorkeakoulun suunnitteluyksikköön. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Uudenmaan prikaatin esikunnassa.

Everstiluutnantti Tapani Linnamaa on määrätty Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi Uudenmaan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnassa.

Everstiluutnantti Petri Haataja on määrätty Jääkäritykistörykmentin komentajaksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Tykistökoulun johtajana Maasotakoulun koulutuskeskuksessa.

Everstiluutnantti Antti Pirinen on määrätty Tykistökoulun johtajaksi Maasotakoulun koulutuskeskukseen. Hän palvelee tällä hetkellä Satakunnan tykistörykmentin komentajana Porin prikaatissa.

Everstiluutnantti Nikolai Votshenko on määrätty Satakunnan tykistörykmentin komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osaston johtajana Maasotakoulun Tykistökoulussa.