Ylennykset itsenäisyyspäivänä 2018

Pääesikunta 6.12.2018 0.01
Tiedote

Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 ylentänyt kenraalimajuri Timo Rotosen kenraaliluutnantiksi ja kommodori Jori Harjun lippueamiraaliksi 6. joulukuuta 2018 lukien.

Everstiksi ylentänyt everstiluutnantit Karri Heikinheimon Pääesikunnasta, Juha Helteen Maanpuolustuskorkeakoulusta, Vesa Happosen 3. Logistiikkarykmentistä, Juha Kauhasen Järjestelmäkeskuksesta, Pertti Holman Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta, Jukka Nurmen Maavoimien esikunnasta sekä Tuukka Karjalaisen Ilmavoimien esikunnasta. Kommodoriksi on ylennetty komentaja Juha Ravanti Merivoimien esikunnasta.

Lisäksi Tasavallan presidentti on ylentänyt yhteensä 826 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi kolme, majuriksi 32, komentajakapteeniksi kaksi, kapteeniksi 104, kapteeniluutnantiksi viisi, lääkintäkapteeniksi yksi, lääkintäkapteeniluutnantiksi yksi, yliluutnantiksi 171, merivoimien yliluutnantiksi 23, lääkintäyliluutnantiksi kolme, merivoimien lääkintäyliluutnantiksi yksi, teknikkoyliluutnantiksi kaksi, luutnantiksi 416, merivoimien luutnantiksi 26, lääkintäluutnantiksi seitsemän, merivoimien lääkintäluutnantiksi yksi, vänrikiksi 24 ja aliluutnantiksi neljä henkilöä.

Valtakunnalliset

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Ylennykset puolustushallinnossa

Reservin upseerien ylennykset

Aluetoimistot ja joukko-osastot (ei käännetä ruotsiksi)

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä

Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä

Pääesikunnan päällikön, Puolustushaara- ja joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Kenraalit

Jori Harju

Timo Rotonen

Everstit

Karri Heikinheimo

Juha Helle

Vesa Happonen

Juha Kauhanen

Pertti Holma

Jukka Nurmi

Tuukka Karjalainen

Kommodori

Juha-Mikko Ravanti