Tutkimuslaitoksen julkaisu Nato tänään

Puolustusvoimien tutkimuslaitos 17.8.2016 7.47
Tiedote

Päivitä perustietosi Natosta.Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan Natoa tänään. Tutkimusaihetta käsitellään kattavasti usean teeman kautta ja se aloitetaan Naton tehtävien esittelyllä, jota seuraa Naton sotilaalliseen suorituskykyyn ja sen painopistealueisiin perehtyminen.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja 4:

Tiia Lohela: Nato tänään (PDF, 897 kt)
 

Tiia Lohelan tutkimusraportti Nato tänään on osa laajempaa tutkimuslaitoksen strategisen ennakoinnin tutkimuskokonaisuutta.

Suomessa Pohjois-Atlantin puolustusliittoa koskevat käsitykset ovat juuri nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa voimakkaasti polarisoituneita.

Pahimmissa uhkakuvissa Nato nähdään Yhdysvaltojen voimapolitiikan käsikassarana, joka automaattisesti vetää jäsenvaltionsa jatkuviin konflikteihin johtovaltion määrittämällä tavalla.

Ruusuisimmissa kuvitelmissa läntinen puolustusliitto nähdään kaikenkattavana turvallisuusratkaisuna, johon tukeutumalla varsinkin pienet valtiot voisivat ulkoistaa sotilaallisen turvallisuutensa suorituskykyjen rakentamisen ja erityisesti sen kustan-nukset muiden harteille.

Näiden näkökulmien kiihkeimmille kannattajille on tyypillistä, että ääni kovenee tiedon vähetessä. Tiia Lohelan Nato tänään tarjoaa lukupaketin, josta on itse kunkin on mahdollista päivittää perustietonsa Natosta.

Tämän tutkimusraportin näkemykset ovat tutkijan omia, eivätkä näin ollen välttämättä heijasta Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kantaa.