Taistelunjohtajan haasteet

Maasotakoulu 21.11.2018 15.47
Tiedote
Taistelunjohtajaksi kouluttaminen sekä harjaantuminen toteutetaan mahdollisimman realistisissa olosuhteissa.

Aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla opiskelu ja harjaantuminen tapahtuvat vertaisten joukossa, jolloin vertaistuki on koko ajan vahvasti läsnä, samojen haasteiden edessä ollaan yhdessä. Johtajakaudella, kurssien suorittamisen jälkeen, taistelunjohtaja harjaantuu tehtäväänsä yhdessä alaistensa kanssa. Onnistumiset oman joukon kanssa luovat alaisille vahvaa luottamusta taistelunjohtajaansa, esimieheensä sekä taistelunjohtajalle luottamusta itseensä ja joukkonsa suorituskykyyn. Molemminpuolinen luottamus kantaa joukon läpi monenlaisten haasteiden ja säilyy reservissäkin.

Taistelunjohtaja johtaa esimerkein ja käskyin

Taistelunjohtaja on henkilö, joka on nimetty johtajaksi ja joka johtaa joukkoaan sotatoimialueella. Taistelunjohtaja johtaa joukkoaan henkilökohtaisella esimerkillään, lyhyin suullisin käskyin ja merkein vihollisen jatkuvan tulivaikutuksen piirissä pystyen myös vaikuttamaan viholliseen omin asejärjestelmin. Taistelun johtajia ovat siten kaikki esimiesasemassa olevat sotilaat partionjohtajasta alkaen. Vihollisen selustassa toimivat johtajat ovat itsenäisiä taistelunjohtajia. Itsenäinen taistelunjohtaja on esimerkiksi sissijoukkueen johtaja tai tiedusteluryhmän johtaja. Välittömiksi taistelunjohtajiksi kutsutaan esimerkiksi jääkärijoukkueen johtajaa ja muita etulinjan tasalla taistelevia johtajia. Viestijoukkojen ja muiden lähiselustassa taistelevien yksiköiden johtajia voidaan puolestaan kutsua teknisiksi taistelunjohtajiksi.

RUK:ssa aloitetaan Koulutus2020-ohjelman eksperimentaatio keväällä 2019.

"Et voi tehdä mitään, mitä teet?"

Taistelunjohtajat joutuvat toimimaan toisistaan hyvinkin poikkeavissa olosuhteissa. Olosuhteisiin vaikuttavat todennäköinen tilanne ja vihollisen toiminnan vaikutus taistelunjohtajan toimintaan. Taistelun johtaminen edellyttää nopeaa päätöksentekoa epäselvissäkin tilanteissa. Taistelunjohtajan on pystyttävä muodostamaan tilanneymmärrys hyvin puutteellisten tietojen ja oletusten perusteella sekä johtamaan itsensä ja joukkonsa toimintaa toteuttamaan hänelle käsketty tehtävä. Usein taistelunjohtaja on tilanteessa, jossa "et voi tehdä mitään, mitä teet?"

Hyvä taistelunjohtaja on rauhallinen ja rohkea

Menestyneen taistelunjohtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat rauhallisuus vaikeassa, kaoottisessa tilanteessa ja rohkeus. Taistelunjohtajan esimerkin ja henkilökohtaisen esiintymisen vaikutus alaisiin on ratkaisevan tärkeää. Se luo perustaa molemminpuolisen luottamuksen muodostumiselle. Rohkea ja olosuhteisiin nähden mahdollisimman rauhallinen johtaja on esimerkkinä alaisilleen, hän rohkaisee taistelijoita ja kohottaa taistelutahtoa.

RUK:ssa aloitetaan Koulutus2020-ohjelman eksperimentaatio keväällä 2019.

Taistelunjohtajaksi kouluttaminen ja harjaantuminen

Taistelunjohtajaksi kouluttaminen sekä harjaantuminen toteutetaan mahdollisimman realistisissa olosuhteissa. Taistelunjohtajan kouluttaminen alkaa siitä, että hänelle opetetaan kokeneiden taistelunjohtajien, kouluttajien, johdolla sotilaan henkilökohtaisten välineiden ja menetelmien käyttö esimerkiksi kelpaavalle tasolle. Seuraavaksi taistelunjohtaja altistetaan suunnitelmallisesti taistelukentän olosuhteille ja hän pääsee nousujohteisesti tilanteisiin, jotka edellyttävät johtamista. Onnistuminen johtamistilanteissa luo itsevarmuutta ja toimintamalleja, joista ammentaa haasteellisemmiksi muuttuvissa tilanteissa.

 

Kirjoittaja: majuri Kai Koskela, Tutkimus- ja kehittämisosasto - Maavoimien tutkimuskeskus - Maasotakoulu.

Maasotakoulussa ja Reserviupseerikoulussa aloitetaan Koulutus 2020 -ohjelman kokeilu, varusmieskoulutuksen uudistamisen eksperimentaatio keväällä 2019.

Joukko-osasto