Sotilasrikosten määrä lievässä nousussa

Pääesikunta 29.1.2019 10.00
Tiedote

Sotilasrikosten kokonaismäärä nousi vuonna 2018 noin 6 % edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuosien tapaan lukumääräisesti eniten tilastoitiin varusmiespalvelusta suorittavien palvelus- ja poissaolorikoksia.

Vuonna 2018 sotilasrikoksia tilastoitiin yhteensä 3377 kappaletta. Esitutkintoja puolustusvoimien joukko-osastoissa suoritettiin vuonna 2018 yhteensä 3086 kappaletta eli 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi pääesikunnan oikeudellinen osasto tutki sille osoitettujen tutkintapyyntöjen tarkoittamat 87 asiaa. Esitutkintojen kokonaismäärästä 118 koski palkattua sotilashenkilökuntaa.

Varusmiehet syyllistyivät palvelusrikoksiin vuonna 2018 yhteensä 1249 kertaa ja poissaolorikoksiin 1180 kertaa. Esimiesrikoksia tilastoitiin edellisvuoteen nähden lähes saman verran eli 17 kappaletta. Esimiesrikoksista kolme koski palkattua sotilashenkilökuntaa ja 14 varusmiesesimiehiä.

Sotilaskurinpitomenettelyllä on tärkeä tehtävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä. Tilastollisiin muutoksiin vaikuttavat muun muassa kouluttajien suorittama valvonta, saapumiserien koko, kertausharjoitusten määrä sekä ennakkoterveystarkastukset. Tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat myös puolustusvoimauudistuksen myötä tapahtuneet joukko-osastojen yhdistymiset ja lakkaamiset. Lisäksi koulutuskulttuurin parantamiseksi tehdyt toimenpiteet korreloivat varusmiesten loppukyselyiden parantuneiden tulosten kanssa.

Joukko-osastoille annetulla koulutuksella on pyritty parantamaan sotilasoikeudenhoidon prosessien hallintaa vuonna 2014 voimaan tulleen lain myötä. Sotilasrikostilastot koostaa vuosittain pääesikunnan oikeudellinen osasto.